przetarg nieograniczony na wykonanie budynku wielorodzinnego

(1967018)

Wrocław

Zleceniodawca:
SBM ******** dlaczego ukryte?
Telefon:
********
dlaczego ukryte?
Wspomnij, że zlecenie znalazłeś na Oferia.pl
Możliwość pracy zdalnej: NIE
Do końca: 0 dni
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 0

Spółdzielnia ******* dlaczego ukryte?

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą – przy ul. Reszelskiej we Wrocławiu.

 

Materiały przetargowe można otrzymać w Dziale Techniczno -Inwestycyjnym Spółdzielni

tel. ******* dlaczego ukryte?,******* dlaczego ukryte? lub mailowo: ******* dlaczego ukryte?

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 21-05-2019 do godz. 14:00
w sekretariacie******* dlaczego ukryte? z siedzibą przy ul.******* dlaczego ukryte?, 54-144 Wrocław.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi do dnia 30-05-2019 r.

Wadium wynosi 50 000,00 zł

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Propozycje wykonania zlecenia
Proponuję
cenę zł brutto
za