Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o.

Katowice

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o.
Biuro Rachunkowe ABIS Sp. z o.o.
Telefon:
794XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Oferujemy pełen pakiet usług księgowych i kadrowych.

A w szczególności:

1.  prowadzenie ksiąg handlowych podmiotów gospodarczych
2.  prowadzenie podatkowej Książki Przychodów i Rozchodów,
3.  dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany),
4.  dokonywanie zapisów na podstawie dostarczonych przez klienta dokumentów księgowych,
5.  sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
6.  prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT,
7.  sporządzanie i składanie miesięcznych i kwartalnych deklaracji podatkowych (VAT, VAT-7 oraz Vat-7K),
8.  sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta zeznania rocznego (PIT-36, PIT-36L, PIT-28),
9.  sporządzenie bilansu, sprawozdania finansowego oraz zeznania CIT, PIT za rok obrotowy,
10.  prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
11.  kontakty z urzędami podatkowymi oraz uczestniczenie w trakcie kontroli podatkowych,
12.  rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, sporządzanie deklaracji VAT-UE,
13.  sporządzanie sprawozdań statystycznych GUS,
14.  usługi księgowe dla klientów rozliczających środki z dotacji unijnych.


Służymy także pomocą w ramach obsługi kadrowej oraz naliczania wynagrodzeń pracowników. Do naszych usług w tym zakresie należą:

1.  obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac,
2.  rozliczanie delegacji i wyjazdów firmowych,
3.  wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
4.  sporządzanie deklaracji i wniosków PFRON,
5.  przygotowywanie i składanie do ZUS dokumentów rejestrujących i wyrejestrowujących pracowników,
6.  wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych,
7.  rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych,
8.  przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
9.  przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
10.  prowadzenie ewidencji wynagrodzeń pracowników,
11.  raporty płacowe,
12.  prowadzenie obowiązkowych akt osobowych pracowników,
13.  prowadzenie kart urlopowych,
14.  sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: umowy o pracę, aneksy do umów o pracę, porozumienia zmieniające, wypowiedzenia zmieniające,
15.  sporządzanie dokumentów związanych z rozwiązywaniem stosunków pracy: wypowiedzenia umów o pracę, świadectwa pracy,
16.  sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie),
17.  kalkulacja wynagrodzeń na potrzeby przyszłego zatrudnienia,
18.  weryfikacja ewidencji urlopowej, naliczanie urlopów wypoczynkowych dla pracowników oraz urlopów dodatkowych, wynikających z przepisów szczególnych,
19.  weryfikacja ewidencji nieobecności w pracy z powodów usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych,
20.  prowadzenie z pracownikami korespondencji dotyczącej urlopów macierzyńskich, dodatkowych urlopów macierzyńskich, urlopów rodzicielskich urlopów wychowawczych,
21.  ustalanie uprawnień oraz ewidencjonowanie nieobecności związanych z uprawnieniami rodzicielskimi,
22.  sporządzanie i dostarczanie pracodawcom informacji o zatrudnieniu,
23.  sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie zatrudnienia,
24.  tworzenie raportów dotyczących stanu zatrudnienia,
25.  sporządzanie rocznych deklaracji związanych z zatrudnieniem w przedsiębiorstwie (PIT-11, PIT-4R, PIT-40, PIT-8AR),
26.  wystawianie zaświadczeń dla pracowników o wysokości uzyskanego dochodu na życzenie,
27.  wystawianie kwartalnych i rocznych zaświadczeń dla pracowników będących na rencie lub emeryturze;
28.  korespondencja z organami zewnętrznymi dotycząca zatrudnionych pracowników;
29.  tworzenie na życzenie Klienta raportów dotyczących wynagrodzeń w Spółkach oraz związanych z nimi obciążeń.

Słowa kluczowe: Księgowość, kadry i płace, biura rachunkowe, usługi księgowe, biuro księgowe, usługi rachunkowe, usługi kadrowo płacowe
Dyplomy i certyfikaty
Sprzęt i wyposażenie
  • Sage Symfonia 2.0 SAGE
    Sage Symfonia 2.0 SAGE

    W naszej pracy korzystamy z następujących modułów: Finanse i Księgowość 2018 Kadry i Płace One Payroll e-Deklaracje 2018 Mała Księgowość 2018

Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()