• Aldehyd octowy Cena Do 100 PLN
  Projekt instalacji chemicznej do produkcji aldehydu octowego z etylenu. Spis treści: 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 CHARAKTERYSTYKA REAGENTÓW 3.1 ETEN (ETYLEN) – SUBSTRAT 3.2 ETANAL (ALDEHYD OCTOWY) – PRODUKT 4 TECHNOLOGIA WYTWARZANIA ALDEHYDU OCTOWEGO 4.1 CHARAKTERYSTYKA I CHEMIZM PROCESU 4.2 PRZEBIEG PROCESU W INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ 4.3 APARATURA 10 4.4 OBLICZENIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ 4.4.1 BILANS MASOWY 4.4.2 BILANS CIEPLNY 5 BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRACY 6 LITERATURA Cena 70 zł.
 • Przykładowy wykres Sankeya - bilans masowy. Cena 40 zł.
 • Przykładowy wykres Sankeya - bilans cieplny. Cena 40 zł.
 • Reakcje redox Cena Do 50 PLN
  Sprawozdanie z laboratorium - reakcje redox. Cena 15 zł.
 • Kompleksy Cena Do 50 PLN
  Sprawozdanie z laboratorium - kompleksy. Cena 15 zł.
 • pH soli Cena Do 50 PLN
  Sprawozdanie z laboratorium - pH soli. Cena 15 zł.
 • Projekt instalacji chemicznej do produkcji chlorku allilu z chloru i propylenu. Spis treści: 1 SPIS TREŚCI 2 WSTĘP 3 CHARAKTERYSTYKA SUROWCÓW I PRODUKTÓW 3.1 PROPYLEN 3.2 CHLOR 3.3 CHLOREK ALLILU 4 TECHNOLOGIA WYTWARZANIA CHLORKU ALLILU 4.1 CHARAKTERYSTYKA I CHEMIZM PROCESU 4.2 PRZEBIEG PROCESU W INSTALACJI PRZEMYSŁOWEJ 4.3 OBLICZENIA ZWIĄZANE Z PRODUKCJĄ - BILANS MASOWY 4.4 APARATURA 5 ZASTOSOWANIE ODPADÓW 6 PLAN ZAGOSPODAROWANIA ZAKŁADU 7 LITERATURA Cena 50 zł.
 • Zaprojektować mieszalnik do emulgowania oleju mineralnego o lepkości ŋ [cP] i gęstości ρ [kg/m3] w wodzie o temperaturze t[°C]. Masa produktu przy zadanym nominale objętościowym oleju w emulsji φe wynosi Ge [kg]. ŋ=5000 ρ=975 φe=0,40 t=20 Ge=1500 Cena 120 zł.
 • Reaktor eter dietylowy Cena Do 300 PLN
  Projekt reaktora do otrzymywania eteru dietylowego z etanolu. Cena 200 zł.
 • Zaprojektować wymiennik ciepła do chłodzenia aniliny za pomocą wody. Cena 150 zł.
 • Zaprojektować wymiennik ciepła do grzania powietrza za pomocą gazów spalinowych. Cena 150 zł.
 • Zaprojektować zbiornik do magazynowania wody lub pary wodnej. Parametry eksploatacyjne zbiornika: - V = 2 [m3] - T = 200 [0C] - p = 3 [bar] Cena 100 zł.
 • Prezentacja na temat metalizowania tworzyw sztucznych. Cena 40 zł.