FC2 _ sprzątanie części wspólnych nieruchomości

(2124886)

Warszawa

Zleceniodawca:
Firma ******** dlaczego ukryte?
Telefon:
********
dlaczego ukryte?
Wspomnij, że zlecenie znalazłeś na Oferia.pl
Możliwość pracy zdalnej: NIE
Do końca: 8 dni
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 1

Działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej ******* dlaczego ukryte? w Warszawie niniejszym zapraszam Państwa na złożenia ofery na obsługę: SPRZATANIE CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI ul. ******* dlaczego ukryte? w Warszawie.

Termin składania ofert: 30.10.2020r.

Powierzchnia użytkowa: 15713,05 m2.

Ilośc budynków 5

Ilość klatek: 5

Ilość garazy: 1

Ilość kondygnacji: od -1 do +4

Ilość lokali 194

Planowany zakres obowiązków:

sprzątanie terenu wewnętrznego

utrzymanie terenu zewnętrznego

utrzymania zieleni na terenie zewnętrznym.

Szczegółowy zakres;

ZAKRES USŁUG:

- Kompleksowe sprzątanie budynku, terenu zewnętrznego oraz hali garażowych

- Odśnieżanie części wspólnych osiedla (ciągi piesze wewnątrz i na zewnątrz)

- Prace porządkowe wykonywane na terenie osiedla, będą odbywały się od poniedziałku do piątku

w godzinach 07:00 - 15:00

- Prace związane z odśnieżaniem części wspólnych, będą odbywały się codziennie w godzinach 07:00 – 20:00.

- Do wykonania usługi dedykowana jest 1 osoba.

SPRZĄTANIE WEWNĄTRZ BUDYNKU:

Codziennie:

• Sprawdzanie stanu czystości wewnątrz budynku

• Zamiatanie i mycie podłóg korytarzy na parterze

• Usuwanie reklam, śmieci oraz wszelkich ogłoszeń umieszczonych poza tablicą ogłoszeń

• Mycie przedsionków i klatki schodowej na poziomach od „0” do „-1”

• Zamiatanie i mycie podłóg w kabinie windowej

• Utrzymanie czystości w pomieszczeniu ochrony

• Czyszczenie ścian kabiny windowej

• Czyszczenie i konserwacja drzwi zewnętrznych szybu windowego na poziomie „0” do „-1”

Raz w tygodniu:

• Zamiatanie całej klatki schodowej, czyszczenie z kurzu wszystkich poziomych powierzchni klatki

• Mycie korytarzy, przedsionków i klatek schodowych od najwyższego do najniższego poziomu

• Czyszczenie pochwytu poręczy w całej klatce schodowej

• Usuwanie zanieczyszczeń rowków prowadnic w drzwiach szybów i kabin windowych

• Czyszczenie opraw wind na piętrach

• Wycieranie kurzu z tablic informacyjnych, parapetów, włączników światła, usuwanie pajęczyn

Raz w miesiącu:

• Odkurzanie od zewnątrz paneli, drzwiczek rozdzielni elektrycznych

• Czyszczenie poręczy (pozostała część poza pochwytem)

• Czyszczenie drzwi na wszystkich piętrach

Raz na kwartał:

• Mycie maszynowo każdej klatki schodowej od najwyższego do najniższego poziomu oraz holi

wejściowych do klatek budynku, (także pod wycieraczkami przy lokalach) z uwzględnieniem cokołów

(po szczegółowym zamieceniu kurzu na cokołach)

Dwa razy w roku:

• Mycie okien w częściach wspólnych z uwzględnieniem warunków atmosferycznych

• Mycie opraw oświetleniowych z zewnątrz

MYCIE HAL GARAŻOWYCH:

Codziennie:

• Sprawdzanie stanu czystości w garażu

• Usuwanie śmieci oraz zanieczyszczeń

Raz w tygodniu:

• Zamiatanie wjazdów do garażu

• Usuwanie pajęczyn (zależnie od potrzeb)

Raz w miesiącu:

• Czyszczenie bram wjazdowych do garażu (z uwzględnieniem warunków atmosferycznych)

• Czyszczenie od zewnątrz skrzynek hydrantów ppoż. i skrzynek rozdzielni elektrycznych

• Czyszczenie na mokro grodzi ppoż.

• Zamiatanie posadzki w garażu

• Czyszczenie windy samochodowej

Co dwa miesiące:

• Maszynowe mycie posadzki w garażu, ciągów komunikacyjnych, wolnych miejsc postojowych oraz

kratek odwodnienia liniowego

Raz na kwartał

• Czyszczenie znaków drogowych i luster

• Czyszczenie na mokro rur c.o. i instalacji wod-kan.

• Czyszczenie pomieszczeń technicznych (węzły cieplne, przyłącza wody, rozdzielnia el.)

Raz w roku:

• Mycie opraw oświetleniowych z zewnątrz

W zależności od potrzeb:

• Miejscowe mycie plam

SPRZĄTANIE TERENU:

Codziennie:

• Sprawdzanie stanu czystości terenu wewnętrznego i zewnętrznego osiedla

• Zamiatanie i wyrzucanie śmieci z chodników, parkingów, schodów

• Zamiatanie podejść przed wejściami do klatek

• Kontrola i wymiana worków na śmieci w koszach w razie potrzeby

• Sprzątanie komory śmietnika i jej otoczenia po wywiezieniu śmieci

Raz w tygodniu:

• Dezynfekowanie komory śmietnikowej

• Czyszczenie koszy na śmieci

• Zamiatanie ciągów komunikacji zewnętrznej (wewnątrz osiedla i dookoła)

Raz w miesiącu:

• Mycie małych koszy na śmieci

Raz w roku:

• Mycie opraw oświetleniowych z zewnątrz

PRACE ZIMOWE - ODŚNIEŻANIE:

Dni robocze:

W dni robocze prace będą rozpoczynały się w ciągu 2 godzin po ustaniu opadów śniegu.

Prace w dni wolne i święta będą rozpoczynały się w ciągu 4 godzin po ustaniu opadów lub od ich

wystąpienia.

• Odśnieżanie głównych ciągów komunikacyjnych wewnątrz i dookoła osiedla oraz zjazdów do garaży

• Posypywanie schodów, podjazdów, chodników ekologicznymi środkami

• Odkuwanie zlodowaceń powierzchni utwardzonych

• Usuwanie sopli z daszków, oblodzeń

W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB:

Odśnieżanie chodników oraz posypywanie mieszanką drogową - interwencja wg zapisów

Mycie plam i zanieczyszczeń z dróg

Zgłaszanie uwag o zauważonych usterkach, awariach bram wjazdowych

Nietypowych zanieczyszczeniach

Usterkach oświetlenia, domofonu, kratkach wentylacyjnych i samozamykaczy

Posadzki na klatkach i w garażach, drzwi wejściowych do klatek

Zamków w drzwiach, okuć klamek, stolarki i ślusarki okienno-drzwiowej na klatkach

Propozycje wykonania zlecenia
Proponuję
cenę zł brutto
za
Data zgłoszenia Cena brutto
Tomar Services

Tomar Services

2020.12.01 (zmieniono 2020.12.01 o 07:32): Witam. Jesteśmy zainteresowani nawiązaniem współpracy. Dysponujemy sprzętem i parkiem maszynowym do realizacji zleceń. Kontakt: 885 976 666

do
negocjacji

GreyDarkIcoInfo