Wymiana rur wodociągowych - spółdzielnia

(195053)

Warszawa

To zlecenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne zlecenia dla instalatorów systemów wod-kan Warszawa

Zobacz podobne zlecenia

Możliwość pracy zdalnej: NIE
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 3

 

Warszawa, 05. 06. 2011 r.


 

Spółdzielnia – Budowlano- Mieszkaniowa ,, Podleśna „

Warszawa, ul. Klaudyny

 

Spis Treści

1. Informacje ogólne

2. Zakres Robót

3. Opis techniczny

 

1 Informacje ogólne   W skład Spółdzielni wchodzą cztery zespoły budynków: Zadanie I - Zadanie I, Zespół I, budynki ograniczone ulicami: Klaudyny/Kiwerską/Rajszewską 15 budynków

 

Zadanie II

- Zadanie II zespół II, budynki ograniczone ulicami: Podleśna/Klaudyny/Rajszewską........... budynków

 • Zadanie II zespół III, budynki leżące przy ulicy: Rajszewskiej ...............budynków


 

Zadanie III

- Zadanie III zespół IV, budynki leżące przy ulicy: Kiwerska ..................budynków

 

2. 1 Zakres robót

Przewiduje się wymianę przewodów wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynkach poszczególnych Zespołów. Istniejące przewody prowadzone są w zasadzie przez piwnice oraz w kanałach półprzełazowych.


 

W Zadaniu I, Zespół I, Klaudyny/Kiwerską/Rajszewską przewody prowadzone są po ścianach budynków, kanałach półprzełazowych przez garaże pomiędzy budynkami oraz częściowo w kanalę przełazowym pomiędzy budynkami Kiwerska 1 i Kiwerska 1A


 

W Zadaniu II, Zespół II, Podleśna/Klaudyny/Rajszewską od budynku ........... do budynku............ przewody prowadzone są po ścianach piwnic, natomiast od budynku............. do budynków.............w kanale podziemnym

W Zadaniu II, z Zespołu II do Zespołu III przewody prowadzone są w kanale podziemnym, łupinowym t.j. budynek......... do budynku .....

 

2


 

W Zadaniu II Zespół III, ul. Rajszewska budynek ..... budynek ...... przewody prowadzone są po ścianach piwnic

W Zadaniu III, Zespół IV, ul. Kiwerska/Rajszewska budynek........... budynek........


 

W zakres robót wchodzi demontaż i wywiezienie istniejących przewodów wodociągowych stalowych ocynkowanych i montaż nowych rur plastikowych, przystosowanych do celów wody pitnej.

Dla każdego budynku od od przewodów magistralnych należy wykonać odgałęzienia i podłączyć do istniejącej instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji. Obecnie każde odgałęzienie wyposażone jest w zawory odcinające przed wodomierzami, zawory do ponownego wykorzystania, chyba, że któryś z nich jest w złym stanie.


 

2. 2 Węzły cieplne

Budynki Spółdzielni obsługiwane są przez 3 węzły cieplne

 • Węzeł nr 1 usytuowany jest w budynku przy ul. Kiwerskiej 1B

 • Węzeł nr 2 usytuowany jest w budynku przy ul. Klaudyny 34A(Rajszewskiej) .....

 • Węzeł nr 3 usytuowany jest w budynku przy ul. Podleśnej 7 ? .......

W każdym z węzłów podlegają wymianie rury stalowe ocynkowane na plastikowe pomiędzy:

 • Wodomierzem a wymiennikami ciepłej wody

 • Pompami cyrkulacji ciepłej wody wymiennikami ciepłej wody

 • Zasobnikiem ciepłej wody a ścianą wymiennikowni

 • Doprowadzenie wody do napełniania instalacji c. o.

 • Wymiennikami ciepłej wody a zasobnikiem ciepłej wody.

Zawory przy pompach pozostają do wykorzystania

 

 

3. 1 Opis techniczny

Jako podstawę zarówno dla ciepłej wody , cyrkulacji oraz wody zimnej przewiduje się rury plastikowe firmy HYDRO PLAST – STABI AL, PP-R (alternatywnie podać innego producenta)

typ SDR 7,4 (PN16)

klasa 2

ciśnienie 6 bar

temperatura 70 oC

Montaż przewodów oraz inne wymagania z tym związane jak: mocowanie, tuleje ochronne przez ściany, punkty stałe, rozstaw podpór oraz inne warunki wykonania powinny być zgodne z Instrukcją Producenta

 


 

3


 

Przewody wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji należy zaizolować rękawami ze spienionego poliuretanu.

Grubość izolacji dla przewodów prowadzonych w piwnicach i kanałach przez garaże


 

Zadanie II

w Zadaniu II, Zespół II, ul. Podleśna/Klaudyny/Rajszewską

– dla przewodów wody zimnej: 9 mm

- dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji: 9 mm

 

Grubość izolacji dla przewodów prowadzonych przez nieogrzewane garaże:

Zadanie II

- w Zadaniu II Zespół III, ul. Rajszewska

oraz

- w Zadaniu III Zespół IV, ul. Kiwerska/ Rajszewska

– dla przewodów wody zimnej: 13 mm

 • dla przewodów wody ciepłej i cyrkulacji: 13 mm


 

Należy również starannie zaizolować wszystkie kształtki oraz w miejsca uchwytów rur, podpór, punktów stałych itp.

 

Alternatywnie prosimy o podanie wyceny tradycyjnej izolacji przewodów wełną mineralną/jutą zabezpieczonej płaszczem gipsowym.

Przy tego rodzaju izolacji byłaby szansa na prowadzenie przewodów ciepłej wody wraz z przewodem cyrkulacyjnym i wspólne zaizolowani


 

3. 2 Zabezpieczenie p. poż. przejść przez zewnętrzne ściany do sąsiedniego budynku

Przejścia przez zewnętrzne ściany ogniowe budynku powinny być z obu stron zabezpieczone przeciwogniowo produktami firmy HILTI (lub równrzędne)

- Dla rur o średnicy do 25 mm należy obustronnie zastosować:

,,Ogniochronną pęczniejącą masę uszczelniającą” typu CP611A

- Dla rur o średnicy powyżej 32 mm należy obustronnie zastosować:

,,Osłonę ogniochronną” typ CP 644

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami wykonania podanymi w Katalogu firmy HILTI przez pracownika posiadającego przeszkolenie przez firmę HILTI

 

 1. 3 W Ofercie należy podać informacje, że zostaną przedłożone dokumenty Atesty, Aprobaty Techniczne itp. potwierdzające jakość i przeznaczenie użytych materiałów a mianowicie:

- odnośnie rur, zaworów, kształtek itp

- odnośnie niepalności materiałów izolacyjnych i współczynnika przewodności ,,k”

odnośnie zabezpieczeń p. poż

 

 

Kontakt:

Jan Ryznar

608-436-025

jan.ryznar@epf.pl


 

 


 


 


 

Propozycje wykonania zlecenia
Data zgłoszenia Cena brutto
Tomasz Kłoszewski

Tomasz Kłoszewski

2011.11.03: Www.hydraulik-kloszewski.pl/ witam proszę o kontakt 518-329-124

do
negocjacji

GreyDarkIcoInfo
Kamil Kaczorowski

Kamil Kaczorowski

2011.08.10 (zmieniono 2011.08.10 o 00:04): Witam. Proszę o podanie większej ilości szczegółów dotyczących zlecenia. Prosiłbym podesłać jakieś plany, przedmiary, planowany harmonogram prac, terminy rozpoczęcia, zakończenia itp. wówczas będziemy mogli przygotować wycenę. Nasza firma zajmuje się wykonywaniem, konserwacją i modernizacją instalacji hydraulicznych i CO. pphufirma@wp.pl

do
negocjacji

GreyDarkIcoInfo

2011.08.08 (zmieniono 2011.08.08 o 22:26): Witam.Jestem zainteresowany Państwa zleceniem.W treści ogłoszenia nie ma zestawienia średnic i metrażu rur.Trudno to wycenić bez tych informacji.Proszę o kontakt tel.pod nr. 509-504-027.Pozdrawiam K.Budzyński

do
negocjacji

GreyDarkIcoInfo