Ogłoszenie o konkursie ofert Gdańsk

(1932712)

Bydgoszcz

Zleceniodawca:
Łukasz ******** dlaczego ukryte?
Telefon:
********
dlaczego ukryte?
Wspomnij, że zlecenie znalazłeś na Oferia.pl
Możliwość pracy zdalnej: NIE
Do końca: 23 dni
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 1

 

Ogłoszenie o konkursie ofert

Zamawiający:   ******* dlaczego ukryte?
80-841 Gdańsk

Prowadzący postępowanie w imieniu i na rzecz zamawiającego

******* dlaczego ukryte?

Zamawiający ogłasza konkurs ofert

Na następujące roboty remontowe:

 

Kompleksowy remont budynku przy ul.******* dlaczego ukryte? w Gdańsku.  Zakres remontu będzie obejmował w szczególności:

- Izolację budynku ******* dlaczego ukryte?

- Dachy

- Kominy

- Instalację odgromową

- Elewację

- Balkony i tarasy wraz z obróbkami blacharskimi

- Rynny i rury spustowe (z dostosowaniem średnicy do ilości wody)

- Remont klatek schodowych + wymiana instalacji elektrycznej wraz z montażem czujek ruchu

- Oświetlenie awaryjne

- Zewnętrzne ciągi komunikacyjne (ułożenie kostki na ciągach pieszych)

- Wentylację mechaniczną piwnic budynku ******* dlaczego ukryte?

- Wentylację mechaniczną pomieszczenia śmietnika

- Wentylację klatek schodowych

- Bramki antypaniczne

 

Termin realizacji zlecenia:

 

- Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.

 

Warunkami ubiegania się Wykonawcy o zamówienie jest:

 

1/ zapewnienie uczestnictwa w wykonaniu zamówienia kierownika budowy posiadającego odpowiednie dla zakresu zamówienia uprawnienia budowlane oraz będącego czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego;

2/   zobowiązanie do udzielenia gwarancji na wykonane roboty oraz na zastosowane materiały na okres nie krótszy niż 3 lata od daty odbioru końcowego robot;

3/   złożenie oferty z wyszczególnieniem każdej pozycji przedmiaru, Oferta ma być wykonana w programie kosztorysowym;

 

Szczegóły:

******* dlaczego ukryte?
Propozycje wykonania zlecenia
Proponuję
cenę zł brutto
za
Data zgłoszenia Cena brutto
HESA

HESA

2019.01.18: Witam. Prosze o kontakt na izitrade2@gmail.com

do
negocjacji

GreyDarkIcoInfo