Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

(1923994)

Kalisz

To zlecenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne specjalistyczne zlecenia remontowe i wykończeniowe

Zobacz podobne zlecenia

Możliwość pracy zdalnej: NIE
Budżet zlecenia: do uzgodnienia
Liczba zgłoszeń: 0

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (ul. Kościuszki 12). Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt Zamienny Budowlano-Wykonawczy t. 1 i 2, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 1a-c do SIWZ). Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji.
Dokumentacja projektowa oraz szczegóły zamówienia dostępne na Stronie Internetowej Zamawiającego:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-i-rozbudowa-budynku-mozk-2.html

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.