Zlecę tłumaczenie tekstów z fizyki, z polskiego na angielski.

(1780708)

Warszawa

To zlecenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne zlecenia dla tłumaczy języka angielskiego Warszawa

Zobacz podobne zlecenia

Możliwość pracy zdalnej: TAK
Budżet zlecenia: 600 zł/całość
Liczba zgłoszeń: 4
Średni koszt realizacji: 600 zł/całość  

Poszukuję 3 osób, które ukończyły kierunki ścisłe, najlepiej fizykę i w ciągu 7 dni będą w stanie przetłumaczyć ok. 15 stron (każda osoba po ok. 15 stron) materiału dla nauczycieli z języka polskiego na język angielski. 

W związku ze specyfiką tłumaczenia, wszystkie osoby, które chciałaby się podjąć takiego tłumaczenia proszone są o przetłumaczenie poniższego tekstu i przesłanie go jako odpowiedź na to ogłoszenie. Na tej podstawie wybierzemy 3 osoby, z którymi podpiszemy umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

TEKST PRÓBNY:

Czy obiekt się oddala?

Czas: 2 x 45 min.
Celem lekcji jest wyznaczenie prędkości oddalania się galaktyk oraz, pośrednio, wieku
wszechświata, z wykorzystaniem programu CLEA Hubble Redshift Distance Relation, który
umożliwia przeprowadzenie symulowanych obserwacji z użyciem dużego teleskopu optycznego,
wyposażonego w spektrometr.
Przebieg lekcji:
1. Lekcję rozpoczynamy od przypomnienia (lub wprowadzenia na poziomie
koncepcyjnym) efektu dopplera. Można wykorzystać dostępną w prezentacji grafikę lub
dowolne, dostępne w internecie nagrania. Warto przy omawianiu korzystać z pojęcia
długości fali miast częstotliwości (gdyż linie w widmach emisyjnych najczęściej są
charakteryzowane poprzez podawanie właśnie długości fali).
2. Przechodzimy do zagadnienia, czy możemy słyszeć ruch w kosmosie, czy możemy
usłyszeć, że jakiś obiekt się oddala. Dochodzimy do stwierdzenia, że dźwięk nie
rozchodzi się w kosmosie (zwrócić uwagę, że bez tego przekłamania Gwiezdne Wojny
byłyby dość nudnym filmem ;) ).
3. Stawiamy pytanie "czy zatem nie możemy się dowiedzieć, czy obiekt kosmiczny oddala
się od nas czy zbliża?" wraz ze slajdem prezentacji z rysunkiem koszulki "if this shirt
looks blue, you're going to fast". Dyskusja zakończona stwierdzeniem, iż możemy
obserwować efekt dopplera także dla fal elektromagnetycznych, w tym dla światła
widzialnego.
4. Przypominamy pojęcie widma emisyjnego i absorpcyjnego oraz fakt, iż dla każdego
pierwiastka wygląda ono inaczej - jest jego "odciskiem palca", z w oparciu o widma
możemy identyfikować pierwiastki w gwiazdach (można przypomnieć historię odkrycia
helu).
5. Pokazujemy slajd "Gwiazdy a laboratorium". Staramy się doprowadzić dyskusję do
momentu, w którym uczniowie zauważą, iż w zależności od odległości obiektu od Ziemi
posiadamy te same linie widmowe, jednak przesunięte ku czerwieni. Można na tym
etapie wprowadzić pojęcie "red shift".
6. Rozdanie uczniom kart pracy, poinstruowanie, iż ich zadaniem jest zostanie astronomem
na kilkadziesiąt minut i dokonanie pomiarów widm wybranych galaktyk, a następnie
określenie prędkości ich oddalania.
7. <czas na pracę uczniów>
8. Wspólne omówienie uzyskanych wyników, porównanie pomiędzy grupami, wspólne
sformułowanie prawa Hubble'a oraz określenie wieku wszechświata.

Propozycje wykonania zlecenia
Data zgłoszenia Cena brutto
Rafał Miszkurka

Rafał Miszkurka

2018.03.16 (zmieniono 2018.03.16 o 13:35): Witam! Jestem właścicielem biura tłumaczeń Polglish oferującego tłumaczenia, korekty i przygotowywanie tekstów zarówno ogólnych jak i specjalistycznych. Gwarantuję szybkie oraz profesjonalne wykonanie usługi w oparciu o ponad sześcioletnie doświadczenie w branży, ukończone studia filologiczne (licencjat oraz magister filologii angielskiej) i uzyskane certyfikaty (FCE, CAE). Doświadczenie zdobyłem współpracując z klientami indywidualnymi oraz przedsiębiorstwami zarówno na rynku rodzimym jak i zagranicznym (angielskim, rosyjskim i indyjskim). Współpracując ze mną mogą więc Państwo być pewni wysokiej jakości przełożonych materiałów i wykonanych korekt. Na prośbę klienta przesyłam próbki potwierdzające moje doświadczenie. Wystawiam faktury nievatowskie. Moja cena za zlecenie to: 8 złotych za 1000 znaków. Kontakt: POLGLISH.KONTAKT@GMAIL.COM lub WWW.POLGLISH.PL

8 zł

za całość

GreyDarkIcoInfo
Data zgłoszenia Cena brutto
Bartosz Lachendro

Bartosz Lachendro

2018.03.19: Szanowni Państwo, z wielką chęcią podejmę się realizacji Państwa zlecenia. Posiadam doświadczenie w tłumaczeniach pol-ang i ang-pol, w tym esejów, tekstów literackich, opisów produktów, prezentacji, przewodników, stron internetowych oraz napisów do filmów. Proponuję 15zł/1800zzs. Pozdrawiam! bartek.lachendro@gmail.com link do tłumaczenia: http://pasted.co/ff61e041

15 zł

za strona A4

GreyDarkIcoInfo
Arkadiusz Choina

Arkadiusz Choina

2018.03.18: Witam, chętnie się podejmę. Wprawdzie nie ukończyłem fizyki ale interesuje się astronomią i astrofizyką, a poszukując informacji samodzielnie w internecie często są one właśnie po angielsku, a znam ten język bardzo dobrze i pojęcia astrofizyczne nie są mi obce. Proszę spojrzeć na tłumaczenie: https://justpaste.it/1ifuz Kontakt: choina.arkadiusz@gmail.com

600 zł

za całość

GreyDarkIcoInfo
Paulina BXXXX

Paulina BXXXX

2018.03.15: Does the object relocate?Time: 2 x 45 min.The aim of the lesson is to determine the speed of the moving galaxies and, indirectly, the age of the Universe, using the CLEA Hubble Redshift Distance Relation program, which permits conduction of the simulated observations by using a large optical telescope, equipped with a spectrometer.The proceeding of the lesson:1.The lesson starts with a reminder (or conceptualimplementation) of the Doppler effect. Using available graphic from the presentation or any recording from the internet is permissible. It is worth to apply a concept of wavelength instead of wave frequency (because lines in the emission spectrum are most often characterized on the base of the wavelength).2. Now we move on to the question if we can hear the motion in space, or hear that an object is relocating itself. We come to the conclusion that the sound does not wafting in space (note that without this distortion The Star Wars would be quite a boring movie;)).

600 zł

za całość

GreyDarkIcoInfo