Wykonanie prac informatycznych

(1577680)

To zlecenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne zlecenia na korepetycje z informatyki

Zobacz podobne zlecenia

Możliwość pracy zdalnej: TAK
Budżet zlecenia: 70 zł/całość
Liczba zgłoszeń: 0

Zlecę wykonanie następujących zadań:

1.) Na podstawie poniższego opisu stwórz diagram encji. Odpowiedź w osobnym pliku.
Firma MPP zatrudnia pracowników o następujących specjalnościach: handlowców, specjalistów ds. marketingu, specjalistów ds. reklamy, księgowego, programistów, grafików, administratorów systemu oraz administratorów baz danych. Firmą zarządza prezes. Pracownicy należą do jednego z czterech działów Handlowego i finansów, Technicznego, Graficznego, Marketingu i reklamy. Każdy dział posiada jednego kierownika. Pracownicy zatrudnieni są na umowy o pracę stałe i czasowe. Umowy czasowe mogą zostać zawarte ponownie na taki sam lub inny okres. Firma realizuje projekty na zlecenie klientów. Każdy klient może złożyć wiele zamówień na projekty. Na podstawie zamówienia zawierana jest umowa. Każdy pracownik może pracować nad jednym lub wieloma projektami, w ramach jednego projektu może współpracować wielu pracowników. Każdy projekt posiada jednego szefa projektu. Szefem projektu może zostać każdy pracownik. Jeden pracownik może współpracować (i nimi zarządzać) w ramach kilku projektów równocześnie. Projekt rozpoczynany jest w momencie podpisania umowy z Klientem i powinien być zakończony w terminie w niej opisanym. Niektóre projekty dzielone są na etapy. W ramach projektu lub etapu poszczególnym pracownikom przypisywane są zadania.

2.) Przekształć diagram do schematu bazy danych.

3.) Spróbuj przedstawić bazę Northwind za pomocą narzędzia DBDesigner. Odpowiedź w osobnym pliku.

4.) Jakie elementy bazy danych są potrzebne do graficznej prezentacji danych?

5.) Zaprojektuj i stwórz bazę danych pozwalającą gromadzić przepisy kulinarne. Skorzystaj z gotowych kreatorów.

6.) Przypomnij sobie, co to są więzy integralności referencyjnej. Napisz, jakie więzy powinna zachowywać każda z relacji w bazie Northwind.