1 zlecenie
Lista zleceń

Tłumaczenie języka węgierskiego

Proszę o odpowiedź na poniższe pytania w wiadomości 1. Czy jest możliwość faktury? 2. Jaka jest stawka? (słowo/strona) 3. Jak wygląda Pana/Pani…
do końca 11 dni
od 29 sierpnia 2018