Zlecenia konfiguracji oprogramowania śląskie

2 zlecenia
Lista zleceń

Linux Fedora [L5]

System Linux Fedora 28 (32bit). Proszę o komendy, które należy wpisywać w konsoli krok po kroku oraz modyfikację plików jeśli jest taka potrzeba. Xinetd…
do końca 47 dni
od 7 lutego 2019

Linux Fedora konfiguracja [L2]

System Linux Fedora 28 (32bit). Proszę o komendy, które należy wpisywać w konsoli krok po kroku oraz modyfikację plików jeśli jest taka potrzeba. Laboratorium…
do końca 47 dni
od 7 lutego 2019