Zlecenia dotyczące audytu finansowego mazowieckie

1 zlecenie
Lista zleceń

Badanie biegłego rewidenta za 17-19r. , audyt

Zlecę badanie S.A. , Warszawa 2017—około 90 dokuentów , 1 pracownik 2018- około -750 dokumentów, 2 pracowników 2019- około 900 dokumentów, 2 pracowników
do końca 29 dni
od 21 września 2020