Właściciele zwierząt do reprodukcji, reprodukcja zwierząt z Cieszyna