Sylwester Pater

Dąbrowa Tarnowska

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Sylwester Pater
Sylwester Pater
Telefon:
609XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Nazywam się Sylwester Pater. Urodziłem się 30 pazdziernika 1957 roku w Dąbrowie Tarnowskiej- woj. Małopolskie. W 1964 roku zostałem zapisany do miejscowej szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika, którą ukończyłem w 1972 roku i jako celer zostałem typowany do miejscowego Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki bez egzamimu wstępnego. W 1976 roku po ukończeniu L.O w Dąbrowie Tarnowskiej zostałem rekomendowany jako prymus bez egzaminu wstępnego na UNIWERSYTET IM. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE NA WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY, NA FILOLOGIE ANGIELSKA (studia dzienne). Na przestrzeni cztero-letnich studiów neofilologicznych-obok dobrych ocen ze wszystkich egzaminów, uczestniczyłem w konkursach translatorskich, organizowanych w Instytucie Filologii Angielskiej na UMCS-ie w Lublinie. Przekładałem również nietłumaczone dotąd z angielskiej literatury pięknej, zasilając w ten oto sposób szpalty niejednego polskiego czasopisma, czy magazynu wydawanego w Warszawie. Wyższe magisterskie studia uniwersyteckie ukończyłem 25 czerwca 1981 roku, kiedy to jako pierwszy magistrant na 4 roku studiów przedłożyłem, i obroniłem pracę magisterską z zakresu językoznawstwa.

                Po ukończeniu UMCS-u w Lublinie, po otrzymaniu dyplomu studiów i uzyskania tytułu Magistra Filologii Angielskiej (ocena dobry) w trybie dziennym zostałem w 1981 roku powołany do odbycia rocznej służby wojskowej w ramach szkolenia podhorążych rezerwy. Podczas pobytu w Wojsku Polskim jako podhorąży szkoliłem polskich oficerów, podoficerów i chorążych z zakresu znajomości języka angielskiego, skierowanych w ramach ONZ z misją pokolową na Bliski Wschód. Na wszystkich etapach mojej służby wojskowej od 1981 do 1982, piastując funkcje radcy językowego, zawsze podnosiłem językowe umiejętności kadry wojskowej na miarę swoich wysokich kwalifikacji, oraz oczekiwań polskich żołnierzy.


             Po odbyciu służby wojskowej imałem się różnych posad i stanowisk. Początkowo pracowałem jako bibliotekarz, kierujący Referatem Języka Angielskiego, w Wymianie Zagranicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, im. Jana Pawła II w Lublinie. Tam że do moich podstawowych funkcji należało:

- oprowadzanie gości zagranicznych (Anglo-Sasów)
- utrzynywanie stałej korespondencjii w języku angielskim z ponad 20-oma prestiżowymi       bibliotekami na całym świecie, przede wszystkim w USA i GB
- prowadzenie kursów z języka angielskiego dla innych bibliotekarzy na KUL-u
- wysyłanie publikacji KUL-u do krajów anglo-języcznych, i oferowanie im innych pozycji literackich, wydanych w Polsce
- uzupełnianie zbiorów bibloiteki KUL-u o prominentne książki ze świata-szczególnie z USA czy GB

           Po rezygnacji z pracy na KUL-u w Lublinie-byłem zatrudniany przede wszystkim jako instruktor, lektor i nauczyciel j. Angielskiego w domach kultury, szkołach podstawowych, i średnich. Uczyłem również języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i udzielałem intensywnie korepetycji. W roku 1990 zostałem nauczycielem mianowanym. Również w roku 1990 zostałem zaprzysieżony, i mianowany na tlumacza przysięgłego języka angielskiego. Obecnie zajmuje się wyłącznie działalmością translatorską: przekładam teksty z języka polskiego na angielski i vice versa.

Słowa kluczowe: Tłumaczenia obcy, tłumaczenia język obcy, tłumacz przysięgły języka obcego, tłumaczenia przysięgłe obcy, tłumacz języka obcego
Umiejętności
  • obsługa komputera

    Zaawansowany (15 lat)

Edukacja
  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) (październik 1976 - czerwiec 1981)

    Filologia Angielska - magisterskie

Zakres działania
Aktualne zlecenia z moim udziałem ()