SAG-DG Sp. z o.o.

Poznań

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
SAG-DG Sp. z o.o.
SAG-DG Sp. z o.o.
Telefon:
509XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

BHP
- kompleksowa obsługa przedsiębiorstw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
- ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
- prowadzenie postępowań powypadkowych
- kontrole warunków pracy i audyty wewnętrzne
- coroczne analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie
- pomoc w opracowaniu planów modernizacji zakładów pracy z uwzględnieniem rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę warunków bhp
- kierowanie pracowników na badania lekarskie, opiniowanie skierowań
- sporządzanie stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa pracy
- tworzenie i prowadzenie wymaganych prawem rejestrów i ewidencji
- organizowanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy
- reprezentowanie przedsiębiorcy przed organami kontroli
- przeprowadzanie szkoleń wstępnych i okresowych
- inne czynności wg. potrzeb


PPOŻ
- sporządzanie i aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
- doraźne kontrole przestrzegania przepisów ppoż.
- kontrola gotowości sprzętu i urządzeń gaśniczych
- oznakowanie ewakuacyjne i ppoż.
- sporządzanie planów rozmieszczenia i kontrola prawidłowości rozmieszczenia urządzeń gaśniczych
- przeglądy i testy systemów ppoż.
- szkolenia ppoż.

Słowa kluczowe: Szkolenia bhp, szkolenia przeciwpożarowe, szkolenia p.poż, instruktorzy bhp, instruktor bhp
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()