USŁUGI GEOLOGICZNE - Radosław Czopowicz

Olsztyn

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Radosław Czopowicz
Radosław Czopowicz
Telefon:
603XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

USGeo to firma świadcząca usługi geologiczne z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki oraz hydrogeologii. 8 lat doświadczenia w branży geologicznej sprawia iż do każdego tematu podchodzimy w sposób indywidualny, z należytą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa.

Opracowujemy opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne, dokumentacje geologiczne, geologiczno-inżynierskie i hydrogeologiczne.

Działamy głównie na terenie województwa warmińsko - mazurskiego oraz województw: pomorskiego, kujawsko - pomorskiego, mazowieckiego oraz podlaskiego.

Jesteśmy firmą solidną, wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom klientów.

Zapraszamy do współpracy.

GEOLOGIA INŻYNIERSKA i GEOTECHNIKA

wykonujemy:1. prace dokumentacyjne:

-    projekty robót geologicznych i dokumentacje geologiczno-inżynierskie
-    opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekty geotechniczne

-    sprawozdania i protokoły z obsługi geotechnicznej budów

2.​ badania podłoża gruntowego dla potrzeby m.in.:

-    zakupu lub sprzedaży działki budowlanej

-    obiektów mieszkalnych (m.in. domów  jednorodzinnych, szeregowych, bloków)

-    obiektów handlowych i przemysłowych (m.in. marketów, hal, magazynów)

-    obiektów liniowych i związanych z nimi funkcjonalnie obiektów towarzyszących (m.in. dróg, kolei, sieci podziemnych, mostów, wiaduktów)

-   obiektów nietypowych (m.in. farm wiatrowych, wież telekomunikacyjnych)

3. ​obsługa geotechniczna:

-    odbiory wykopów fundamentowych polegające na określeniu zgodności budowy geologicznej z założeniami projektowymi (dokumentacją projektową)

-    badania wskaźników zagęszczenia i odkształcenia gruntów (lekką płytą dynamiczną lub płytą statyczną VSS)

-    badanie zagęszczenia sondą dynamiczną lekką DPL (nasypów, zasypek fundamentów, kanalizacji itp.)

HYDROGEOLOGIA

wykonujemy:1. prace dokumentacyjne:

-   projekty robót geologicznych i dokumentacje hydrogeologiczne

-    sprawozdania i protokoły

2. ​sieci monitoringowe wód podziemnych (piezometry) min. dla inwestycji         mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (np. stacje       paliw)

3. prace terenowe:

-    niwelacja otworów

-   pomiary zwierciadła wód podziemnych

-    pobieranie próbek gruntu i wody do badań

4. ​badania laboratoryjne:

-    badania gruntów i wód pod kątem skażenia

-    ocena przydatności wody do spożycia

-    analizy chemiczne wody pod kątem agresywności w stosunku do betonu i stali

Słowa kluczowe: Badania geologiczne, badania geotechniczne, badania gruntu, odwierty geologiczne, dokumentacja geologiczna, opinia geotechniczna, usługi geologiczne
Zakres działania
  • Geolodzy  z Olsztyna

    Usługi geologiczne, usługi geotechniczne, odwierty, prace wykopaliskowe, prace geologiczne

Aktualne zlecenia z moim udziałem ()