Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Żyrardów" Sp. z o.o.

Warszawa

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Żyrardów" Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Żyrardów" Sp. z o.o.
Telefon:
606XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Żyrardów” działa w branży budowlanej od 2007 roku. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie przy Placu Czerwca 1976 r. nr 2. Specjalizuje się w usługach budowlanych obejmujących głównie trzy kierunki: roboty hydrotechniczne, ochrona środowiska oraz roboty ziemne i instalacyjne.
W skład oferty robót hydrotechnicznych wchodzą m.in. kompleksowe odwodnienia wykopów budowlanych od projektów tymczasowych odwodnień budowlanych, po realizację, jak i zabezpieczenia wykopów budowlanych. Stosuje różne metody odwodnieniowe w zależności od panujących warunków wodno-gruntowych, zapewniając efektywne odwodnienie dna wykopu budowlanego. W zakres prowadzonych prac wchodzą zestawy igłofiltrowe oraz igłofiltrowe w obsypce. W ofercie znajdują się igłostudnie, studnie depresyjne grawitacyjne i próżniowe, studnie chłonne grawitacyjne oraz ciśnieniowe ze stanowiskiem do zatłaczania wody. Oferuje drenaże francuskie, jak i próżniowe, a także odwodnienie powierzchniowe. Wykonuje zabezpieczenia w technologii bezwibracyjnej oraz wibracyjnej oferując budowę ścianek berlińskich, ścianek szczelnych z grodzic stalowych, jak i palisady.
W zakresie ochrony środowiska firma PRI Żyrardów oferuje rekultywacje składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych. Oferta ogólna obejmuje budowanie nowych kwater składowisk odpadów, jak również ich zamykanie, rekultywacje składowisk odpadów oraz terenów zdegradowanych. Ponadto w ofercie szczegółowej wykonuje roboty ziemne związane z ochroną środowiska, uszczelnianie kwater matami, budowa urządzeń melioracyjnych, drenaże, rowy, zbiorniki, itp. Wykonuje rekultywacje biologiczne, przesłony przeciwfiltracyjne, a także zajmuje się sadzeniem drzew i krzewów oraz ich nawożeniem.
Oferując roboty ziemne i instalacyjne firma zapewni prace, takie jak: wykopy, nasypy, makroniwelacje, wzmacnianie podłoża gruntowego oraz stabilizacja gruntu cementem, wapnem lub popiołem. Oferuje prace budowlane w zakresie robót drogowych, takie jak: tworzenie nawierzchni z kostki granitowej, brukowej, czy też betonu asfaltowego, jak również budowa dróg technologicznych. Wykonuje sieci zewnętrzne na terenach inwestycyjnych, w które skład wchodzą: urządzenia melioracyjne, kolektory burzowe, przepusty, drenaże, sieci wodno-kanalizacyjne i inne.
Posiada wysokiej jakości własny sprzęt budowlany niezbędny do profesjonalnego wykonania każdego zlecenia, a także środki transportu do przewozu maszyn ciężkich. Korzysta wyłącznie z najnowszych technologii stale rozwijając zaplecze sprzętowe. Załoga PRI Żyrardów zbudowana jest z wykwalifikowanych specjalistów znających branżę oraz posiadających niezbędną wiedzę. Potrafi w pełni spełniać oczekiwania każdego klienta, na co dowodem może być solidne wykonanie licznych prac budowlanych przy największych inwestycjach w Polsce od początku prowadzenia działalności. Współpracuje zarówno z największymi firmami, jak i małymi przedsiębiorcami z branży budowlanej w Polsce.

Słowa kluczowe: Kompleksowe usługi budowlane, prace ziemne, roboty ziemne, ekipy budowlane, firmy budowlane, usługi remontowo budowlane
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()