Piotr Łudzik Kancelaria Radcy Prawnego

Kraków

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Piotr Łudzik Kancelaria Radcy Prawnego
Piotr Łudzik Kancelaria Radcy Prawnego
Telefon:
784XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Kancelaria udziela pomocy prawnej osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym, w szczególności udzielając porad prawnych, sporządzając opinie prawne, opracowując projekty aktów prawnych oraz występując przed sądami i urzędami, między innymi, w zakresie:

Prawa cywilnego:
opiniowanie zawieranych i zawartych umów cywilnoprawnych (sprzedaż, najem, darowizna, zlecenie, dzieło, umowy deweloperskie i inne);
regulowanie stanów prawnych, w tym badanie i regulowanie stanów prawnych nieruchomości, zasiedzenia, służebności, sprawy lokalowe, zniesienia współwłasności nieruchomości;
prowadzenie postępowań spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku);
przeprowadzanie spraw rozwodowych, zawieranie intercyz i podział majątku, dochodzenie alimentów, ustalanie kontaktu z dzieckiem;
sprawy odszkodowawcze;
naruszenia dóbr osobistych i inne.

Prawa pracy:
opiniowanie umów o pracę;
sporządzanie odwołań, pism procesowych i reprezentowanie Klienta w sprawach pracowniczych, jak na przykład: ustalenia istnienia stosunku pracy, wypowiedzenia umowy o pracę, przywrócenia do pracy, zapłaty zaległego wynagrodzenia).

Prawa handlowego i gospodarczego:
pomoc i reprezentacja przy rejestracji działalności gospodarczej, rejestracji spółki;
obsługa prawna firm, w tym sporządzanie umów, statutów, uchwał, pozwów o zapłatę, reprezentacja przed sądami.

Prawa karnego:
reprezentowanie Klienta w postępowaniu karnym jako pełnomocnik pokrzywdzonego oraz pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego;
sporządzanie pism procesowych ( zażaleń, apelacji, kasacji) w powyższych sprawach.

Prawa administracyjnego:
sporządzanie odwołań, skarg, zażaleń od rozstrzygnięć organów administracji, składanie wniosków, reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji i w  postępowaniu sądowoadministracyjnym przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym – w zakresie prowadzonych przez urzędy i sądy postępowań administracyjnych (postępowania w ramach prawa budowlanego, podziały nieruchomości.

Słowa kluczowe: Dotacje unijne, fundusze unijne, księgowość, kancelaria adwokacka, kancelaria prawna, komornicy, pomoc prawna, prawnicy, usługi finansowe, notariusze, usługi prawne, usługi prawnicze
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()