Paulina Kluczewska Biuro Rachunkowe RACH-VAT

Jerzmanowice

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Paulina Kluczewska Biuro Rachunkowe RACH-VAT
Paulina Kluczewska Biuro Rachunkowe RACH-VAT
Telefon:
509XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Jesteśmy Licencjonowanym Biurem Rachunkowym.
W ramach wykonywanej działalności oferujemy:
• Prowadzenie ksiąg handlowych
• Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
• Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
• Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
• Reprezentowanie klienta w urzędach
• Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
• Przygotowywanie i modyfikowanie zakładowych planów kont
• Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
• Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
• Sporządzanie deklaracji do GUS
• Wystawianie faktur w imieniu Państwa firmy
• Kontrolowanie należności oraz zobowiązań w firmie
• Prowadzenie dokumentacji kadrowej
• Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
• Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
• Przygotowanie świadectw pracy
• Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
• Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
• Przygotowanie deklaracji ZUS
• Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
• Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
Na podstawie podpisanego pełnomocnictwa reprezentuję Klienta w czasie prostych czynności w Urzędzie Skarbowym oraz w ZUS ale również podczas kontroli.
Współpracujemy również z prawnikiem, który w razie konieczności pomoże Państwu w zawiłych sytuacjach.
Zapewniamy konkurencyjne ceny ustalone indywidualnie w zależności od ilości zleconej pracy, oraz bardzo atrakcyjne PROMOCJE.
Zapraszam do współpracy

Słowa kluczowe: Usługi prawne, usługi finansowe, usługi prawno finansowe, fundusze unijne, dotacje unijne
Zakres działania
  • Usługi prawne i finansowe

    Księgowość, kancelaria prawna, fundusze unijne, dotacje unijne, kancelaria adwokacka, prawnicy, notariusze, komornicy, usługi finansowe, pomoc prawna, usługi prawne, usługi prawnicze

Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()