NET PROJEKT Sp z. o o

Białystok

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
NET PROJEKT Sp z. o o
NET PROJEKT Sp z. o o
Telefon:
572XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Korzystanie z dofinansowania unijnego otwiera dla firm możliwość rozwoju oraz realizację wielu działań.
Sprawdzimy planowane konkursy dedykowane dla Państwa, pomożemy w opracowaniu planu oraz napiszemy wniosek.

Realizacja i rozliczanie projektów UE

Dużym sukcesem jest otrzymanie dotacji, ale jeszcze większe jest zobowiązanie .
W związku z realizowanym projektem należy ściśle trzymać się konkretnych wytycznych m.in. zapisów dokumentacji aplikacyjnej, osiągnąć założone cele oraz spełnić określone wskaźniki.
Pomożemy przy m.in.:
rekrutacji Beneficjentów
rozliczaniu projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji projektu,
sporządzaniu wniosków o płatność,
prowadzeniu pełnej dokumentacji finansowo - księgowej projektu,
analizie zgodności wydatkowanych środków z planem finansowym,
wykonania umów z wykonawcami,
kontroli kosztów projektowych i ich zgodności z wydatkami kwalifikowanymi,
audycie wewnętrznym projektu,
monitoringu i sprawozdawczości merytorycznej,
obsłudze procesu wyboru dostawców zgodnie z zasadą konkurencyjności i prawem zamówień publicznych.

Net projekt Sp. Z o.o.  jest instytucją szkoleniową zgodnie z artykułem 20 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. "o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy" - jesteśmy wpisani do REJESTRU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH - nr 2.20/00030/2015

Słowa kluczowe: Fundusze europejskie, dotacje unijne, fundusze unijne, dofinansowanie z ue, dotacje z unii europejskiej, dotacje z ue, wnioski o dofinansowanie, dotacje europejskie
Zakres działania
  • Fundusze i dotacje UE  z Białegostoku

    Dotacje europejskie, dotacje z unii europejskiej, dotacje z ue, wnioski o dofinansowanie, fundusze unijne, dotacje unijne, fundusze europejskie, dofinansowanie z ue

Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()