W ciemności trwa światło - Michał Slawik

Kraków

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Michał Slawik
Michał Slawik
Telefon:
794XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Prowadzę:
1.poradnictwo w sytuacji kryzysu życiowego
2.pomoc psychologiczną w problemach  życiowych i zawodowych
3.poradnictwo chrześcijańskie
4.konsultacje małżeńskie i rodzinne
5.krótkoter

Słowa kluczowe: Pomoc psychologiczna, poradnictwo małżeńskie, kryzys, poradnictwo chrześcijańskie, konsultacje, interwencja kryzysowa, coaching, psycholog, poradnia
Umiejętności
 • poradnictwo w sytuacji kryzysu życiowego

  Zaawansowany (9 lat)

 • poradnictwo chrześcijańskie

  Zaawansowany (5 lat)

 • konsultacje małżeńskie i rodzinne

  Ekspert (3 lata)

 • coaching

  Zaawansowany (3 lata)

Doświadczenie
 • Klinika Psychiatrii Dorosłych, Collegium Medicum UJ (styczeń 1996 - marzec 1997)

  psycholog: Zajmowałem się przede wszystkim ludźmi chorymi na schizofrenię i depresję prowadząc diagnozę psychologiczną oraz terapię indywidualną i grupową; współpracowałem także z Zakładem Terapii Rodzin (terapia systemowa rodziny)

 • Klinika Psychiatryczna Dzieci i Młodzieży CM UJ (styczeń 1998 - marzec 1998)

  psycholog stażysta: Prowadziłem terapię indywidualną i grupową dla dzieci i młodzieży głównie z zaburzeniami zachowania i jedzenia (anoreksja)

 • Poradnia Zaburzeń Pamięci Collegium Medicum UJ (maj 2001 - wrzesień 2002)

  psycholog, terapeuta: Prowadziłem zajęcia dla pacjentów, grupę wsparcia dla rodzin i opiekunów oraz zajmowałem się diagnozą zaburzeń pamięci osób w podeszłym wieku

 • Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie (kwiecień 1997 - czerwiec 2001)

  psycholog sądowy: prowadziłem badania psychologiczne oraz przygotowywałem opinie psychologiczne dla sądu w sprawach rodzinnych związanych głównie z powierzeniem opieki nad dzieckiem w sytuacji rozpadu rodziny,
  w sprawach karnych przygotowywałem opinie dotyczące motywacji sprawców poważnych przestępstw w oparciu o ich badania psychologiczne;
  współpracowałem z organami ścigania (policja i prokuratura) w sytuacji kiedy była potrzebna oceny wiarygodności świadków (nieletnich) oraz w przypadku szczególnie trudnych do wykrycia przestępców (często dokonujących ciężkich przestępstw wielokrotnie)

 • Pathways Polska Sp. z o.o. (maj 2001 - obecnie)

  trener, konsultant: Prowadzę szkolenia z zakresu umiejętności miękkich: komunikacji, rozwiązywania konfliktów, asertywności, radzenia sobie ze stresem, budowania zespołu, zarządzania, umiejętności menedżerskich, przywództwa, personal impact, coachingu, umiejętności prezentacji. Specjalizuję się w szkoleniach o charakterze rozwojowym

 • HTA Consulting w Krakowie (wrzesień 2002 - marzec 2004)

  konsultant, analityk: Zajmował się oceną efektywności klinicznej i ekonomicznej procedur medycznych

 • Zakład Chemii Teoretycznej, Uniwersytet Jagielloński (styczeń 1995 - obecnie)

  asystent: Zajmuje się fizyką półprzewodników organicznych, prowadzę zajęcia dla studentów z chemii kwantowej.

Edukacja
 • Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński (październik 1988 - wrzesień 2003)

  Psychologia - magisterskie

 • Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (październik 2000 - grudzień 2004)

  Chemia teoretyczna - doktoranckie

 • Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński (październik 1985 - czerwiec 2000)

  Chemiia - magisterskie

Aktualne zlecenia z moim udziałem ()