Marlena Wyspiańska ARKANITES USŁUGI GEOLOGICZNE

Wrocław

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Marlena Wyspiańska ARKANITES USŁUGI GEOLOGICZNE
Marlena Wyspiańska ARKANITES USŁUGI GEOLOGICZNE
Telefon:
503XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Agrestowa 141
53-035

Wrocław

Podgląd

"Arkanites Usługi Geologiczne" oferuje usługi z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i hydrogeologii:

- Geologia inżynierska i geotechnika – projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczno-inżynierskie, opinie geotechniczne, dokumentacje badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa wszelkiego rodzaju, m.in. pod domy jednorodzinne i wielorodzinne, a także prace terenowe, dozorowanie i kierowanie robotami geologicznymi.

- Hydrogeologia – projekty robót geologicznych, dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne, opinie hydrogeologiczne, operaty wodnoprawne, m.in. na potrzeby wykonania ujęć wód podziemnych (studni), otworów obserwacyjnych (piezometrów), pionowych wymienników gruntowych dla instalacji pomp ciepła, przydomowych oczyszczalni ścieków oraz prace terenowe, dozorowanie i kierowanie robotami geologicznymi.

Posiadam niezbędne uprawnienia Ministra Środowiska do projektowania, wykonywania i dokumentowania robót geologicznych z zakresu geologii inżynierskiej i hydrogeologii w kategorii V i VII oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego do dozorowania i kierowania robotami geologicznymi w kategorii XI i XII.

Zapraszam do kontaktu.

Słowa kluczowe: #usługi geologiczne #badania gruntu #badania geologiczne #studnie #pompy ciepła #projekt robót geologicznych #opinia geotechniczna #dokumentacja geologiczna #dokumentacja hydrogeologiczna #operat
Zakres działania
  • Geolodzy  z Wrocławia

    Odwierty, prace wykopaliskowe, usługi geologiczne, usługi geotechniczne, prace geologiczne

Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()