Kzncelaria Radcy Prawnego KZK Aleksandra Korczak

Szczecin

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Kzncelaria Radcy Prawnego KZK Aleksandra Korczak
Kzncelaria Radcy Prawnego KZK Aleksandra Korczak
Telefon:
537XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość

Szanowni Państwo, jako radca prawny świadczę pomoc prawną (tj. reprezentuję Klientów przed Sądami, udzielam porad prawnych, sporządzam opinie prawne, umowy, pisma procesowe). Zajmuję się głównie prawem nieruchomości, budowlanym, cywilnym, rodzinnym, gospodarczym, karnym gospodarczym. Od 2015 związana jestem z miesięcznikiem "Budujemy Dom" o łącznym nakładzie ok. 80 000 egzemplarzy miesięcznie, w którym prowadzę stałą rubrykę "porady prawne" oraz rubrykę "zgodnie z prawem". Posiadam również doświadczenie w zakresie analiz prawnych wykonywanych na potrzeby dokumentów takich jak studium wykonalności inwestycji czy analizy przedrealizacyjne inwestycji.

O ZAWODZIE RADCY PRAWNEGO
Radcowie prawni są zobowiązani do przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym Kodeksu Etyki Radcy Prawnego, które regulują podstawowe wartości zawodu, między innymi niezależność, tajemnicę zawodową, unikanie konfliktu interesów, kwestię ochrony godności zawodu w życiu zawodowym, publicznym i prywatnym oraz lojalności wobec klientów. Radcą prawnym może zostać osoba, która ukończyła magisterskie studia prawnicze w Polsce lub równoważne studia zagraniczne, korzysta z pełni praw publicznych, ma pełną zdolność do czynności prawnych, jest nieskazitelnego charakteru, daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu oraz odbyła aplikację radcowską w Polsce i złożyła egzamin radcowski.

Słowa kluczowe: Usługi prawne, usługi adwokackie, pomoc prawna, porady prawne, obsługa prawna firm
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()