Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. k.

Kraków

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. k.
Kancelaria Biegłego Rewidenta Anna Kuza i Wspólnicy Sp. k.
Telefon:
669XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość

Oferta Kancelarii z biurem w Krakowie obejmuje szeroką gamę usług audytorskich realizowanych przez biegłego rewidenta, wśród których wyróżnić należy:

   audyt sprawozdań finansowych min:
       badanie (wg PSR/MSR) jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych);
       przeglądy (wg PSR/ MSR) jednostkowych, skonsolidowanych i śródrocznych sprawozdań finansowych;
       badanie, dla potrzeb prospektu, historycznych informacji finansowych;
   badanie połączeń, podziałów oraz planów przekształceń spółek;
   dokonywanie wycen przedsiębiorstw, znaków towarowych, marek oraz udziałów;
   sporządzenie opinii ekonomiczno-finansowej lub ekspertyzy, a w tym:
       specjalistycznej oceny (systemu kontroli wewnętrznej, prawidłowości inwentaryzacji, prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz systemów finansowo-księgowych);
       diagnozy kondycji finansowej podmiotu;
   doradztwo podatkowe;
   doradztwo w procesach restrukturyzacyjnych i prywatyzacyjnych.

Nasi biegli rewidenci z Krakowa oraz terenu całej Polski są w stanie udzielić Państwu również wsparcia szkoleniowego które będzie obejmowało szkolenie w zakresie:

   podatków,
   finansów,
   rachunkowości.

Słowa kluczowe: Usługi finansowe, kredyty, dofinansowania, pożyczki, inwestycje
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()