KameraTermo tel 502679855 - KameraTermo

Starachowice

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
KameraTermo
KameraTermo
Telefon:
502XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Krzosa 9
27-200

Starachowice

Podgląd

www.KameraTermo.pl
tel. 502 679 855

USŁUGI:
Sporządzanie AUDYTÓW ENERGETYCZNYCH I AUDYTÓW EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ - ex-ante i ex-post w zakresie przedsięwzięć związanych z termomodernizacją, energooszczędnością i zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii - wskazujących optymalny wariant przedsięwzięcia. Opracowanie niezbędne przy ubieganiu się o premię termomodernizacyjną lub dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, Regionalnych Programów Operacyjnych i ochrony środowiska.

Badanie KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ stanu izolacyjności cieplnej budynków, oraz stanu technicznego urządzeń mechanicznych i elektrycznych.

Wydawanie ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ określających wielkość energii zużywanej do ogrzewania pomieszczeń, przygotowania ciepłej wody oraz wentylacji i klimatyzacji. Dokument niezbędny przy oddawaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży i wynajmie.

KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE:
Absolwent studiów podyplomowych na Politechnice Łódzkiej -Termografia w podczerwieni.
Audytor uprawniony do sporządzania charakterystyk energetycznych i wydawania świadectw energetycznych dla budynków – Studia podyplomowe WISBIOP Radom.

Uprawnienia nr 1344/2009 potwierdzone wpisem nr 3022 do rejestru właściwego Ministerstwa.
Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych ID nr 1607.

Firma jest czynnym płatnikiem VAT.

OBSZAR DZIAŁANIA:
Starachowice, Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec Świętokrzyski, Końskie, Kielce, powiat kielecki, województwo świętokrzyskie, Radom, powiat radomski i inne lokalizacje - do uzgodnienia.

CENY:
ostateczna cena ustalana jest indywidualnie, po kontakcie z zamawiającym i zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją techniczną oraz oględzinami ocenianego obiektu.

Słowa kluczowe: Kamera termowizyjna, badanie termowizyjne, termowizja, audyt energetyczny, termomodernizacyjny efektywności energetycznej
Realizacje
WWW (1)
  • Ico_small_web Audyty Energetyczne, Audyty Efektywności Energetycznej; ex-ante i ex-post, Audyty Termomodernizacyjne, Audyty Remontowe, Badania Termowizyjne, Świadectwa Charakterystyki Energetycznej, Projektowana Charakterystyka Energetyczna, Pomiar Współczynnika Przenikania Ciepła; "U"
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()