Zarabiaj na Czasie - Justpok Sp. z o.o.

Gdynia

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Justpok Sp. z o.o.
Justpok Sp. z o.o.
Telefon:
795XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Oferta skierowana jest do instytucji, które chcą̨ przeprowadzić́ niezależny
przegląd stanu dokumentacji zawierającej dane osobowe pod kątem zgodności z
obowiązującymi przepisami.
Usługa audytu opiera się na dokładnym zweryfikowaniu dokumentacji oraz
praktyk leżących u podstaw polityki bezpieczeństwa organizacji i obejmuje:
opracowanie lub aktualizację oraz wdrożenie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych zgodnie z RODO, weryfikację i kontrolę poprawności dokumentacji
Polityki Bezpieczeństwa Informacji, szkolenie wszystkich Pracowników wskazanych
przez Zamawiającego.
W trakcie trwania audytu przeprowadzane jest szkolenie pracowników z
zakresu ochrony danych osobowych, podczas którego w przystępny sposób zostaną
omówione zgodności bądź też rozbieżności w Państwa dokumentacji z regulacjami
prawnymi (wewnętrznymi oraz powszechnie obowiązującymi), jak również zostaną
zaproponowane rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji zawierającej
dane osobowe.

ŚWIADCZENIE USŁUG ADMINISTROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM W
ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.
Po zakończeniu prac wdrożeniowo-szkoleniowych przejmujemy odpowiedzialność za
prawidłowość procesów w zakresie Ochrony Danych Osobowych poprzez powołanie
Inspektora Ochrony Danych u Zamawiającego.
Usługi świadczone są w formie miesięcznego abonamentu, który obejmuje:
1. świadczenie usług jako IOD poprzez nadzorowanie działalności Zleceniodawcy
pod kątem prawidłowości, rzetelności oraz zgodności z obowiązującymi
przepisami przetwarzania, gromadzenia i ochrony danych osobowych.
2. prowadzenie rejestrów zbiorów danych osobowych przetwarzanych na potrzeby
realizacji celów i zadań firmy.
3. przeprowadzanie analizy ryzyk związanych z zagrożeniami wynikającymi z
przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym.
4. prowadzenie właściwej pod względem formalnym i rzetelnej pod względem
merytorycznym dokumentacji, tj.:
• umów poufności,
• umów powierzenia,
• oświadczeń pracowników,
• raportów uchybień i zagrożeń,
• upoważnień do przetwarzania danych dla pracowników,
• wykazu udostępnień innym podmiotom,
• wykazu udostępnień osobom, których dane dotyczą,
5. ponadto IOD prowadzi następujące wykazy:
a) wykaz osób, którym nadano upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych,
b) wykaz pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
stanowiące obszar przetwarzania,
c) wykaz podmiotów i osób, którym udostępniono dane,
d) wykaz podmiotów, którym powierzono dane osobowe do przetwarzania.
6. zapewniamy również bieżące wsparcie merytoryczne dla Pracowników,
odpowiadanie na korespondencję dotyczącą Ochrony Danych Osobowych,
opracowywanie wymaganych zgód, klauzul oraz umów.

Poniżej nasza lista referencyjna:
1. FOB - DECOR Sp. z o.o.
2. NZOZ Hipokrates
3. BOLIŁAPKA S.C.
4. Gabinet Weterynaryjny KAMWET
5. FEELGROW Sp. z o.o.
6. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Lek. Med. Janina Żółkiewicz
7. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sejnach
8. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Suwałkach
9. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Augustowie
10. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Sokółce
11. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Hajnówce
12. PIEKARNIA-CUKIERNIA ROGALIK
13. EUROPA – LUX
14. MALOWANY DZBAN
15. Styl Adama
16. HUBERTUS DESIGN Sp. z o.o.
17. FPH Hubertus
18. NZOZ COR-DENS
19. Biblioteka Miejska w Hajnówce
20. Biblioteka Publiczna Czeremcha
21. FHU Devro
22. Basior S.C.
23. NZOZ Przychodnia Mikulczyce
24. Betonex Truskolasy
25. Cementownia Wineccy
26. Melalueca Poland Sp. z o.o.
27. Apes Sp. z o.o.
28. Fogia Furniture Sp. z o.o.
29. Trade-Pol Sp. z o.o.
30. Graniczna Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Suwałkach

Słowa kluczowe: Rodo, polityka bezpieczeństwa, doradztwo finansowe, finansowanie inwestycji, dotacje
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()