Profesjonalizm - JUST HOME JUSTYNA BRZOZOWSKA

PRUSZKÓW

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
JUST HOME JUSTYNA BRZOZOWSKA
JUST HOME JUSTYNA BRZOZOWSKA
Telefon:
694XXXX
« Pokaż
Tel. kom.:
669XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Firma JUST HOME oferuje Państwu usługi  z zakresu administracji nieruchomości, zarówno mieszkaniowych - Wspólnoty Mieszkaniowe jak i obiektów komercyjnych. Cechuje nas profesjonalizm, usługi świadczy licencjonowany zarządca nieruchomości z doświadczeniem.
Zakres usług:
- prowadzenie ewidencji właścicieli lokali i pełna obsługa mieszkańców
- zapewnienie obsługi nieruchomości przez dostawców mediów, firmy serwisowe (przygotowywanie umów).
- nadzór nad stanem technicznym nieruchomości - prowadzenie dokumentacji technicznej m.in. KOB, zapewnienie wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, nadzór nad konserwacją i usuwaniem usterek oraz awarii, przeprowadzanie remontów (procedura wyłaniania wykonawcy, przygotowywanie umów)
- przygotowywanie planów budżetowych i sprawozdań finansowych,
- prowadzenie zebrań Wspólnot Mieszkaniowych wraz z przygotowaniem kompletnej dokumentacji,
- zapewnienie obsługi prawnej w razie konieczności
- windykacja należności.
Oferujemy wysoką jakość w rozsądnej cenie.
Nasza firma wykonuje również  kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych , pomiary , systemy oddymiania PPOŻ. , szkolenia PPOŻ.
Zapraszamy do współpracy zarządy i właścicieli obiektów.

Słowa kluczowe: Zarządzanie i administrowanie wspólnot mieszkaniowych , obiektów adm. publicznej i obiektów komercyjnych
Warunki współpracy
 • I. ADMINISTROWANIE
  Zakres czynności administracyjnych zgodnie z ustawą „prawo o własności lokali”
  Prowadzenie ewidencji lokali i właścicieli lokali wraz z przypadającymi im udziałami w nieruchomości wspólnej.
  Prowadzenie dokumentacji Wspólnoty w tym organizacja Wspólnoty: uzyskanie NIP, Regon, zgłoszenia do instytucji publicznych.
  Zawieranie w imieniu Wspólnoty umów z dostawcami mediów: wody, energii elektrycznej i cieplnej.
  Wyszukiwanie usługodawców dla nieruchomości: sprzątanie, konserwacja, wymagane przepisami prawa przeglądy techniczne, prace remontowe itp., negocjowanie cen, przygotowywanie umów i nadzór nad ich realizacją.
  Ubezpieczenie nieruchomości wspólnej.
  Reprezentowanie Wspólnoty zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem przed urzędami, instytucjami publiczno-prawnymi, i innymi organizacjami. Prowadzenie niezbędnej korespondencji w tym zakresie.
  Przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty: uchwały, plany finansowe, Regulaminy rozliczenia mediów i Porządku Domowego. Nadzór nad realizacją podjętych uchwał.
  Sporządzanie zaświadczeń i protokołów szkód.
  Zapewnienie właścicielom informacji na temat sytuacji Wspólnoty, zapewnienie dostępu do dokumentów właścicielom.
  Poszukiwanie możliwości dodatkowych dochodów Wspólnoty poprzez zapewnienie pożytków np. wynajem powierzchni wspólnych czy powierzchni reklamowych.
  Przygotowywanie planów obniżenia kosztów eksploatacji, poprzez zmiany mocy zamówionych i proponowanie ekonomicznych innowacyjnych rozwiązań technicznych.
  II. ZAKRES CZYNNOŚCI TECHNICZNYCH ADMINISTRATORA.
  Dbanie o stan techniczny nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy „prawo budowlane”, zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa.
  Zlecanie wymaganych prawem przeglądów technicznych.
  Bieżące usuwanie awarii.
  Przeprowadzanie bieżących przeglądów konserwacyjnych budynku i instalacji.
  Zlecanie prac konserwacyjnych i nadzór nad ich wykonaniem.
  Przygotowywanie planów remontów.
  Prowadzenie dokumentacji technicznej: Książka Obiektu Budowlanego. Przejęcie dokumentacji technicznej od dewelopera, uzupełnienie, archiwizacja.
  Zlecanie przygotowania niezbędnych projektów, inwentaryzacji czy ekspertyz technicznych.
  Wyszukiwanie wykonawców prac konserwacyjno-remontowych, negocjowanie cen, weryfikacja kosztorysów, przygotowywanie umów, nadzór nad ich wykonaniem.
  Pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń, zaświadczeń, przygotowywanie zgłoszeń prac budowlanych.
  III. ZAKRES CZYNNOŚCI KSIĘGOWYCH.
  Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wspólnoty.
  Księgowanie dokumentów finansowych, wpłat właścicieli.
  Przygotowywanie planów finansowych i sporządzanie sprawozdań finansowych.
  Prowadzenie indywidualnych rozliczeń za media dla poszczególnych właścicieli.
  Współpraca z bankiem, przygotowywanie przelewów.
  Bieżąca kontrola płynności finansowej Wspólnoty.
  Prowadzenie dokumentacji statystycznej Wspólnoty.

Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()