Dotacje UE, biznesplany - Jarosław Jarocki

Białystok

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Jarosław Jarocki
Jarosław Jarocki
Telefon:
+48XXXX
« Pokaż
Skype:
jarXXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość

Od 2006 roku wykonuję zlecenia polegające na opracowywaniu biznesplanów, wniosków o dotacje unijne i różnego rodzaju analiz - analiz rynku, analiz marketingowych.
Moje zainteresowania dotyczą głównie projektów nakierowanych na wsparcie przedsiębiorczości, aktywizację zawodową - realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (aktualnie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój) oraz projektów dotyczących wszelkich innowacji – wdrażania nowych technologii, wsparcia rozwoju biznesu elektronicznego – realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (aktualnie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Przy tworzeniu biznesplanów współpracuję z osobą zawodowo zajmującą się księgowością dla firm. Posiadam także specjalistyczne oprogramowanie wspomagające ich tworzenie. Do tej pory wykonuję zlecenia głównie z województwa mazowieckiego oraz podlaskiego.

Jeśli masz pomysł na interesującą działalność, brakuje Ci pomysłów jak wdrożyć ten projekt - uzyskać środki na jego sfinansowanie, sądzę, że powinniśmy porozmawiać.

Jestem osobą mobilną. Wykonuję zlecenia z całego kraju. Bardzo często bywam w Warszawie. Zapraszam do kontaktu poprzez komunikator Skype (login: "jaroslawjarocki"), bądź kontakt na adres email: jjarocki@onet.pl.
Polecam się gorąco :-)

Poniżej przedstawiam dodatkowe informacje do zapoznania się dla osób zainteresowanych.

Jeśli chodzi o wnioski o dotacje unijne wiele z moich opracowań dotyczyło Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz Działania 6.1.3 „Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Wielokrotnie sporządzałem wnioski o dotacje z urzędów pracy. Aktualnie często piszę wnioski o dotacje w ramach Działania 2.3 „Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych” Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Są to działania w których bardzo dobrze się czuję.

Posiadam także doświadczenie w zgłaszaniu projektów do Działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Moje dotychczasowe doświadczenie w opracowywaniu biznesplanów każe mi sądzić, że nie miałbym problemów z przygotowaniem wniosków do projektów realizowanych w ramach takich priorytetów jak Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu”, Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, jak również przygotowaniem wniosków o preferencyjne pożyczki w ramach projektu Banku Gospodarstwa Krajowego „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”.

Chciałbym podkreślić także fakt posiadania przeze mnie dużego doświadczenia w zarządzaniu projektami unijnymi. Od listopada 2008 roku do końca stycznia 2014 roku pracowałem w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Białymstoku na stanowisku Starszego inspektora do spraw finansowej obsługi Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Byłem tam odpowiedzialny za realizację czterech projektów unijnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okręgowym inspektoracie oraz jednostkach podległych – zakładach karnych i aresztach śledczych. Były to projekty systemowe wdrażane centralnie w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”, Działania 1.3 „Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Staram się wykorzystywać każdą okazję, aby pogłębić własną wiedzę na temat funduszy unijnych – uczestniczę w seminariach, konferencjach oraz szkoleniach dotyczących funduszy unijnych.

Dotychczasowa praca wyrobiła we mnie takie cechy jak umiejętność zarządzania czasem, zaangażowanie, operatywność i systematyczność. Do postawionych zadań podchodzę bardzo rzetelnie.

Jeśli chciałbyś zapoznać się z moim CV wejdź do portalu Goldenline (www.goldenline.pl). Odnośnik do mojego profilu to: www.goldenline.pl/229809/

Słowa kluczowe: Biznesplan, biznes plan, dotacje unijne, dotacja, wnioski o dotacje, wniosek o dotacje
Zakres działania
  • Biznes plany  z Białegostoku

    Sporządzanie biznes planów, pisanie biznes planów, biznes plany

  • Fundusze i dotacje UE  z Białegostoku

    Dofinansowanie z ue, fundusze unijne, dotacje z unii europejskiej, dotacje unijne, fundusze europejskie, wnioski o dofinansowanie, dotacje europejskie, dotacje z ue

Aktualne zlecenia z moim udziałem ()