Ius est ars boni et aequi - Jan Kokot

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Jan Kokot
Jan Kokot
Telefon:
517XXXX
« Pokaż
Skype:
JanXXXX
« Pokaż
Gadu-Gadu GG:
137XXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Jako absolwent prawa udzielam szeroko pojętej pomocy w skutecznej realizacji celów klienta (np. uzyskanie odszkodowania, należności, rozwiązanie innych problemów prawnych), poprzez udzielanie po

Słowa kluczowe: Pozwy wnioski prawo zarzuty porady prawne odszkodowania wniosek powód pozwany powództwo pisma wezwania odwołania umowy pozew odwołanie roszczenie prawnik należność pismo wniosek odwołanie cywi
Umiejętności
 • Jako absolwent prawa udzielę szeroko pojętej pomocy prawnej.

  Zaawansowany (5 lat)

Doświadczenie
 • Udzielanie pomocy prawnej (czerwiec 2011 - obecnie)

  Sporządzanie pism, wniosków, pozwów, podań, wezwań.: Pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa, opiniowanie i doradztwo prawne.

Edukacja
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski w Lublinie, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (październik 2006 - czerwiec 2011)

  Prawo (jednolite, stacjonarne) - magisterskie

Dyplomy i certyfikaty
 • Dyplom Magistra Prawa
  Dyplom Magistra Prawa (czerwiec 2011)

  Dyplom stwierdzający ukończenie pięcioletnich stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Dyplom potwierdza m.in. złożenie egzaminu dyplomowego dn. 14 czerwca 2011 r. i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa.

 • Zaświadczenie stwierdzające uczestniczenie w szkoleniu z pisania pism procesowych

  Niniejsze zaświadczenie z dnia 29 kwietnia 2009 r. potwierdza fakt uczestniczenia przez mnie w szkoleniu z pisania pism procesowych przeprowadzonym przez mgr. Sebastiana Frydrycha, zorganizowanym przez Sekcję Prawa Prywatnego Koła Naukowego Studentów Prawa KUL na Wydziale Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji KUL.

Sprzęt i wyposażenie
 • Dla realizacji celów stanowiących przedmiot zlecenia wykorzystywany jest m.in. bogaty księgozbiór, w skład którego wchodzą dziesiątki egzemplarzy pozycji niezbędnych w pracy skutecznego prawnika.
  Dla realizacji celów stanowiących przedmiot zlecenia wykorzystywany jest m.in. bogaty księgozbiór, w skład którego wchodzą dziesiątki egzemplarzy pozycji niezbędnych w pracy skutecznego prawnika.

  Księgozbiór wykorzystywany przy realizacji zleceń zawiera pozycje literatury umożliwiające dokładne rozpoznanie konkretnego problemu prawnego i znalezienie jak najlepszego rozwiązania dla danej sprawy. Prócz pozycji niejako oczywistych w bibliotece prawnika, takich jak kodeksy i zbiory ustaw, w skład księgozbioru wchodzą również obszerniejsze wydawnictwa, a wśród nich m.in. komentarze do poszczególnych ustaw, podręczniki prawnicze, monografie, skrypty itp. pozwalające udzielić Klientowi pomocy na możliwie najwyższym poziomie. Księgozbiór zawiera także wiele egzemplarzy czasopism prawniczych, na łamach których opisywane są m.in. aktualnie zachodzące zmiany w prawie, dzięki czemu pomoc świadczona Klientowi zawsze jest oparta o aktualny stan prawny. Wiele z tych pozycji literatury jest efektem pracy najwybitniejszych polskich przedstawicieli doktryny i judykatury, stąd efektem korzystania z nich jest wysoki standard świadczonych Klientowi usług prawnych.

 • Przy wykonywaniu zleceń klientów używany jest najwyższej jakości sprzęt biurowy oraz oprogramowanie zapewniające wysoką jakość techniczną sporządzanych dokumentów oraz gwarantujący poufność danych.
  Przy wykonywaniu zleceń klientów używany jest najwyższej jakości sprzęt biurowy oraz oprogramowanie zapewniające wysoką jakość techniczną sporządzanych dokumentów oraz gwarantujący poufność danych.

  Dzięki używaniu odpowiedniej jakości sprzętu biurowego przy wykonywaniu zleceń klientów, takiego jak skanery, drukarki, wysokiej klasy komputery, zlecenia wykonywane są niezwykle szybko i sprawnie, a efekty pracy stanowią świetny przykład profesjonalizmu spełniając najwyższe standardy. Także bazy danych zawierające informacje powierzane przez klientów zapewniają niemożność ich ujawnienia osobom niepowołanym. Wszelkie pisma będące przedmiotem zlecenia charakteryzują się (prócz merytorycznie wartościowej treści) także estetyczną szatą graficzną zapewniającą jeszcze lepszy odbiór ich przekazu przez wszystkich, którzy się z nimi stykają.

Osiągnięcia
 • Ukończenie stacjonarnych, jednolitych (pięcioletnich) studiów magisterskich na kierunku prawo. (czerwiec 2011)

  Otrzymany u końca studiów dyplom stwierdza ukończenie pięcioletnich stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich na kierunku Prawo, na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Dyplom potwierdza m.in. złożenie egzaminu dyplomowego dn. 14 czerwca 2011 r. i uzyskanie tytułu zawodowego magistra prawa.

Warunki współpracy
 • Współpraca z Klientem odbywa się w oparciu o warunki, które są każdorazowo ustalane w sposób zapewniający maksymalne uwzględnienie wszelkich indywidualnych preferencji i potrzeb Klienta, a także specyfiki konkretnej sprawy. Ustalenie zatem warunków wykonania zlecenia jest przede wszystkim efektem negocjacji z klientem.

  Kontakt między Zleceniodawcą a zleceniobiorcą:
  Warunkiem wystarczającym dla nawiązania przez zleceniobiorcę kontaktu z Klientem jest np. wysłanie wiadomości e–mail na adres: jankokot@gmail.com, lub połączenie z nr telefonu 517953793.
  Przez cały okres realizacji zlecenia kontakt Klienta ze zleceniobiorcą może odbywać się w sposób taki, jaki Klient uzna za najwygodniejszy dla niego, wcześniej ustalony ze zleceniobiorcą. Może to być (wedle upodobania Klienta) kontakt e–mailowy (jankokot@gmail.com), telefoniczny (+48517953793), za pomocą komunikatorów internetowych (Skype: JanekKokot, Gadu–Gadu: 13770783), bądź inny preferowany przez Klienta.
  Na terenie Lublina i jego okolic (ewentualnie, w razie potrzeby, także na pozostałym obszarze kraju) jest możliwość osobistego spotkania się z Klientem w celu np. realizacji zlecenia polegającego na otrzymaniu porady bądź opinii prawnej, udostępnienia bądź przekazania dokumentów, omówienia szczegółów zlecenia, czy też w celu asystowania przez zleceniobiorcę przy dokonywaniu czynności prawnej (zawieraniu umowy, dokonywaniu jednostronnej czynności prawnej). Takowe spotkanie poprzedzone jest ustaleniem z Klientem jego terminu i miejsca. Miejscem spotkania może być np. siedziba Klienta, miejsce jego aktywności zawodowej, bądź inne uprzednio ustalone miejsce najwłaściwsze ze względu na cel spotkania i predyspozycje klienta.

  Wynagrodzenie:
  Kwestia wynagrodzenia stanowi przedmiot negocjacji z Klientem. Wysokość opłat uzależniona jest m.in. od stopnia skomplikowania zlecanej czynności, ilości czasu i pracy, jaki jest konieczny do jej realizacji etc.
  Dokonanie wyceny zlecenia jest wolne od wszelkich opłat.
  Po określeniu przez Klienta przedmiotu zlecenia zostanie dokonane określenie ceny usługi. Tak określona cena może ulec w drodze negocjacji z klientem zmniejszeniu. Ceny podane w Cenniku to ceny orientacyjne i co do zasady minimalne (mogą zatem w związku z charakterem zlecenie ulec podwyższeniu), jakkolwiek również i one mogą ulec, na skutek negocjacji z klientem, odpowiedniemu zmniejszeniu w zależności od sytuacji Klienta i specyfiki przedmiotu zlecenia.

Zakres działania
Aktualne zlecenia z moim udziałem ()