MHR Konsultacje - Grzegorz Pieńkos

Warszawa

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Grzegorz Pieńkos
Grzegorz Pieńkos
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

DORADZTWO W ZAKRESIE FUNDUSZY UE i krajowych na inwestycje, B+R: badania i rozwój, modernizację czy wejście na rynek z nowymi i/lub ulepszonymi produktami lub usługami oraz internacjonalizację przedsiębiorstw. Doradzamy również osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, istniejącym przedsiębiorstwom, samorządom i instytucjom im podległym, rolnikom i osobom odchodzącym z rolnictwa - dotacje na działalność pozarolniczą. Oferta obejmuje doradztwo i przygotowywanie kompletu dokumentów aplikacyjnych z załącznikami o dotację, kredyt, pożyczkę z środków UE i krajowych.

Jeśli chcesz uzyskać dofinansowanie na swój pomysł biznesowy w perspektywie 2014-2020 z  Regionalnych Programów Operacyjnych dla poszczególnych województw, programów krajowych: Wiedza Edukacja Rozwój, Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, Polska Cyfrowa, Polska Wschodnia oraz z Norweskich Mechanizmów Finansowych albo też Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Urzędu Pracy, to chętnie pomożemy. Zapraszamy również instytucje i organizacje pożytku publicznego, które chcą uzyskać dofinansowanie z fundacji korporacyjnych. Skontaktuj się z nami również, jeśli chcesz rozpocząć własny biznes, a pomysł jest niesprecyzowany i formalności Cię przerażają

COPYWRITINIG dla biznesu i nauki, a w szczególności:
- pisanie, redakcja i opracowanie merytoryczne oraz techniczne tekstów biznesowych, popularnonaukowych, branżowych: analiz, raportów, studiów wykonalności, agend badawczych, biznesplanów; tekstów : content marketing, artykułów, biografii, monografii i wszelkich innych.

Słowa kluczowe: Studium wykonalności, biznesplan, raport, pisanie, wniosek, projekt, doradztwo, dotacja, fundusze unijne, dokumentacja, B+R, innowacje, RPO, Inteligentny Rozwój, Infrastruktura i Środowisko, PROW
Zakres działania
Aktualne zlecenia z moim udziałem (5)