Prywatny detektyw - Global

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Global
Global
Telefon:
730XXXX
« Pokaż
Tel. kom.:
730XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Działalność na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych
Czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:
1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych;
2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiary-godności w tych stosunkach,
b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową;
3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych za-kładom ubezpieczeniowym;
4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się;
5) poszukiwanie mienia;
6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, po-stępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbo-we albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
--
Chcesz sprawdzić wiarygodność przyszłego partnera biznesowego?  A może zależy Ci na szczęściu córki i dyskretnie pragnąłbyś potwierdzić moralność przyszłego zięcia? Skontaktuj się z nami. Profesjonalna agencja detektywistyczna „mdetektyw” oferuje szeroką gamę usług i fachową pomoc. Elastyczne ceny – profesjonalne usługi.
--

Słowa kluczowe: Prywatny detektyw, biuro detektywistyczne, usługi detektywistyczne, agencja detektywistyczna, warszawa, warszawie
Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()