Usługi geologiczne - GGS PROJEKT

Chorzów

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
GGS PROJEKT
GGS PROJEKT
Telefon:
698XXXX
« Pokaż
Skype:
ggsXXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Pracownię geologii i ochrony środowiska GGS-PROJEKT stanowią geolodzy, geotechnicy oraz wiertacze z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu, dokumentowaniu oraz wykonywaniu robót geologicznych. Nasza załoga dysponuje uprawnieniami kategorii II, III, IV,V, VII nadanymi przez Ministra Środowiska (uprawnienia geologii złożowej, hydrogeologii i geologii inżynierskiej) oraz uprawnieniami kategorii XI i XII (uprawnienia terenowe) nadanymi przez Marszałka województwa Małopolskiego.
Nasza pracownia dysponuje wszelkim niezbędnym sprzętem do wykonywania różnorodnych otworów geologicznych oraz badań środowiska gruntowo-wodnego. W naszym parku maszynowym znajdą Państwo min.:

- wiertnicę geologiczną na samochodzie Pick-up - głębokość wiercenia do 30 m
- wiertnicę na podwoziu gąsienicowym Comacchio Geo 205 do wykonywania otworów o głębokości do 150 m, w tym otworów hydrogeologicznych, geotermalnych oraz technicznych w tym otworów kierunkowych w przedziale 0 - 90 st.
- Sondy geologiczne DPL, DPM, DPH, DPSH
- Płytę dynamiczną oraz płytę VSS

OFERTA GGS-PROJEKT:
- Odwierty geologiczne (badawcze, hydrogeologiczne, geotermalne, techniczne)
- Badania geologiczne i Hydrogeologiczne środowiska gruntowo-wodnego
- Projekty i dokumentacje geologiczne
- Operaty wodnoprawne
- Obsługa geotechniczna budowy oraz dozór geologiczny


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Słowa kluczowe: Geologia, usługi geologiczne, geologia Śląsk, hydrogeologia, geotechnika, wiertnictwo, odwierty, pompy ciepła, ochrona środowiska, badanie gruntu, odwierty geologiczne, odwierty pod pompę ciepł
Realizacje
WWW (1)
Umiejętności
 • Wykonywanie odwiertów geologicznych

  Ekspert (5 lat)

 • Wykonywanie projektów i dokumentacji geologicznych

  Ekspert (5 lat)

Dyplomy i certyfikaty
 • Uprawnienia geologiczne kat. V-1817

  Uprawnienia w zakresie: Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych z wyłączeniem solanek, wód leczniczych i termalnych, oraz określanie warunków hydrogeologicznych w zwią zku z projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi,projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne, obejmujących w szczególności składowanie odpadów na powierzchni, bezzbiornikowym magazynowaniem substancji oraz składowaniem odpadów w górotworze, także w podziemnych wyrobiskach górniczych, ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych oraz wykonywaniem prac na potrzeby wykorzystywania ciepła Ziemi i ujmowania wód podziemnych.

 • Uprawnienia geologiczne kat. V-1703

  Ustalanie warunków geologiczno-in żynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego i posada wiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem posadawiania obiektów budowlanych zakładów górniczych oraz budownictwa wodnego.

 • Uprawnienia geologiczne kat. II- 1396

  Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin podstawowych i pospolitych oraz metanu z węgla kamiennego, z wyłączeniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, solanek, wód leczniczych i termalnych.

 • Uprawnienia geologiczne kat. XI-0188

  Wykonywanie czynności dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyjątkiem badań geofizycznych.

 • Uprawnienia geologiczne kat. XII-0172

  Kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez użycia materiałów wybuchowych albo gdy projektowana głębokość wyrobiska nie przekracza 100 m.

Sprzęt i wyposażenie
 • Wiertnica Comacchio Geo 205 Comacchio
  Wiertnica Comacchio Geo 205 Comacchio

  Comacchio Geo 205 to mobilne urządzenie do wykonywania różnorodnych odwiertów geologicznych w każdych warunkach terenowych. Możliwości wiertnicy: - wiercenie świdrem ślimakowych do 30 m - wiercenie otworów na płuczkę do 150 m - wiercenie otworów młotkiem wgłębnym DTH do 150 m - wiercenie rdzeniówką wrzutową do 250 m

 • Wiertnica geologiczna H16s Wamet
  Wiertnica geologiczna H16s Wamet

  Urządzenie pozwala na wykonanie odwiertów badawczych do głębokości 30 m przy użyciu świdrów spiralnych

Warunki współpracy
 • Każda usługa wyceniana jest indywidualnie i uzależniona jest od:
  - skali inwestycji
  - terminu wykonania
  - sporządzenia niezbędnych dokumentów

  Staramy się przedstawić wszystkie koszty przed rozpoczęciem robót. Pomagamy w uzyskaniu niezbędnych decyzji i uzgodnień. Służymy pomocą i radą w projektowaniu i zoptymalizowaniu inwestycji.

  ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

Zakres działania
 • Woda i ścieki z Chorzowa

  Domowe oczyszczalnie ścieków, gospodarka wodna, biologiczne oczyszczanie ścieków, oczyszczalnie ścieków, przydomowe oczyszczalnie ścieków, wywóz nieczystości

 • Studnie i odwierty z Chorzowa

  Odwierty, studnie głębinowe, usługi wiertnicze, wiercenie studni, kopanie studni

 • Geolodzy z Chorzowa

  Usługi geotechniczne, prace wykopaliskowe, usługi geologiczne, prace geologiczne, odwierty

Aktualne zlecenia z moim udziałem ()