EGOPOL

Podzagajnik

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
EGOPOL
EGOPOL
Telefon:
601XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
113
26-700

Podzagajnik

RAPORT HANDLOWY, WYWIAD HANDLOWY, SPRAWDZENIE WIARYGODNOŚCI KONTRAHENTA, KONSULTACJE, NEGOCJACJE UMÓW, MARKETING, ROSJA.

Jestem menedżerem z przeszło 15 letnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą, logistyką oraz relacjami z klientami, na rynku wschodnim. Specjalizuję się w marketingu i sprzedaży artykułów żywnościowych w kraju jak i za granicą. Biegle władam językiem rosyjskim. Posiadam liczne kontakty zarówno na Ukrainie, Rosji czy też w innych państwach byłego bloku wschodniego.

Oferuję konsultacje w zakresie efektywnego wprowadzania produktów żywnościowych na rynek rosyjski oraz ukraiński, opiniowanie umów, sprawdzanie wiarygodności kontrahentów, dostarczenie informacji o kontrahentach / partnerach biznesowych mających swą siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, sporządzenie raportów handlowych, wywiadów handlowych. Na życzenie klienta jestem również w stanie uzyskać duplikaty (z potwierdzeniem sądowym) niektórych dokumentów kontrahenta / partnera (sprawozdania finansowe, umowa spółki etc.).

W ZAKRESIE RAPORTÓW HANDLOWYCH (wywiadów handlowych, sprawdzenia wiarygodności kontrahenta / klienta) sporządzam informację dotyczące rosyjskich spółek handlowych zawierającą:

1. Dane rejestracyjne (numery identyfikujące, nazwa, siedziba, członkowie zarządu, wysokość kapitału, status przedsiębiorstwa - aktywna / zlikwidowana / w likwidacji etc.);
2. Historia zmian w spółce (podwyższenie kapitału zmiana wspólników etc.);
3. Informacja o wpisie spółki do rosyjskiego KRD;
4. Dane dotyczące zmian prawnych w spółce;
5. Informacje o wspólnikach (np. wysokość udziału w kapitale);
6. Informacje o oddziałach spółki (wraz z danymi identyfikującymi);
7. Kody PKD spółki - wraz z ich opisem;
8. Informacja o uczestnictwie spółki w innej spółce znajdującej się na terenie Rosji;
9. Sprawdzenie siedziby spółki pod kątem jej zarejestrowania w wirtualnym biurze;
10. Wskaźnik płynności finansowej;
11. Wskaźnik wypłacalności;
12. Bilans;
13. Rachunek zysków i strat.

KOSZT RAPORTU w języku polskim 235,00 złotych, czas realizacji do 24 godzin od złożenia zamówienia (w przypadku gdyby historia spółki była długa czas sporządzenia raportu może się wydłużyć maksymalnie do 72 godzin. WYSTAWIAM FAKTURĘ VAT.

OFERUJĘ również pomoc w rejestracji spółek handlowych zarówno w trybie s24 jak i tradycyjnie u notariusza, sporządzaniem uchwał wspólników czy zarządu oraz dokonywaniem zmian wpisów w rejestrze przedsiębiorców. W zależności od czynności wartość usługi waha się od 100 zł do 1000 zł (rejestracja spółki u notariusza wraz z przygotowaniem kompletu dokumentacji oraz zgłoszenie do Sądu). Zlecenia w tym zakresie wykonuje aplikant radcowski 2 roku.

Słowa kluczowe: Wywiad gospodarczy, wywiadownie gospodarcze, sprawdzenie kontrahenta klienta z Rosji, raport handlowy Rosja, umowa spółki, sprawozdanie finansowe, cena, raport handlowy, rejestracja spółki
Zakres działania
 • Agencje badania rynku

  Ankiety elektroniczne, ankiety internetowe, badania internetowe, ankieta telefoniczna, badania rynkowe, badanie telefoniczne, badania marketingowe, usługi badania rynku, badania telefoniczne, ankiety telefoniczne,

 • Doradztwo gospodarcze

  Firma konsultingowa, doradztwo inwestycyjne, doradztwo biznesowe, doradztwo gospodarcze, doradztwo strategiczne, doradztwo finansowe, konsulting

 • Doradcy prawni

  Kancelaria radcowska, porady prawne, radca prawny, konsultacje prawne, usługi prawnicze, usługi prawne, kancelaria prawna, prawnicy

 • Sprzedawcy, usługi sprzedażowe

  Handlowcy, sprzedaż, handel, sprzedawcy, usługi handlowe

 • Specjaliści prawa handlowego

  Publiczne prawo gospodarcze, międzynarodowe prawo handlowe, prawo gospodarcze

 • Pisma, umowy, podania

  Sporządzanie umów, pisanie podań, pisanie pism urzędowych

 • Wywiadownie gospodarcze

  Wywiadownie gospodarcze, wywiad gospodarczy

Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()