Dominik Pura

Jerzmanowice

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Dominik Pura
Dominik Pura
Telefon:
518XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Uprawniony geolog świadczy usługi w zakresie badań gruntu dla:
- wszelkiego typu obiektów kubaturowych: domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, hal oraz budowli przemysłowych
- obiektów liniowych: dróg, linii kolejowych, tramwajowych oraz linii energetycznych, gazociągów i innej infrastruktury podziemnej
- infrastruktury towarzyszącej: zjazdów z dróg publicznych, parkingów, chodników, odwodnień i szamb
- innych obiektów budowlanych: stacji benzynowych, farm wiatrowych, obiektów sportowych
- przydomowych oczyszczalni ścieków
- działek inwestycyjnych przed ich zakupem

Badania obejmują:
- wiercenia badawcze
- badania zagęszczenia i nośności płytą dynamiczną oraz sztywną VSS
- sondowania dynamiczne oraz statyczne CPTU wraz z interpretacją wyników
- badania makroskopowe gruntów
- badania laboratoryjne  

Usługi świadczone są również w zakresie:
- odbiorów wykopów
- nadzorów geologicznych, geotechnicznych i wiertniczych
- wpisów do dziennika budowy
- konsultacji i doradztwa w zakresie geologii, geotechniki i hydrogeologii

Wykonywane rodzaje opracowań to:
- opinia geotechniczna
- opinia o warunkach hydrogeologicznych
- dokumentacja badań podłoża gruntowego
- projekt geotechniczny
- projekt robót geologicznych
- dokumentacja geologiczno-inżynierska
- wszelkiego rodzaju ekspertyzy geologiczne, geotechniczne i hydrogeologiczne

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, ministerialne uprawnienia geologiczne kategorii VII, jak i uprawnienia niższego dozoru wydane przez Okręgowy Urząd Górniczy

Oferuję swoje usługi na terenie całego kraju.

Dane kontaktowe:
Dominik Pura
tel. 518 840 492
dominik.pura@gmail.com

Słowa kluczowe: Badania gruntu, geolog, opinia geotechniczna, badania geologiczne, badania geotechniczne, odwierty, przydomowa oczyszczalnia ścieków, badania gruntu pod dom, badanie zagęszczenia, geotechnika
Umiejętności
  • Uprawnienia geologiczne kat. VII

    Ekspert (11 lat)

Zakres działania
  • Eksperci i rzeczoznawcy budowlani

    Kosztorysowanie robót budowlanych, wycena robót budowlanych, ekspertyzy budowlane, kosztorysy budowlane, świadectwa energetyczne

  • Geolodzy

    Usługi geologiczne, odwierty, prace wykopaliskowe, prace geologiczne, usługi geotechniczne

Aktualne zlecenia z moim udziałem (2)