Wszystko jest możliwe - DD1Studio

POZNAŃ

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
DD1Studio
DD1Studio
Telefon:
730XXXX
« Pokaż
Skype:
dd1XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Firma DD1Studio Zaawansowane programowanie
NIP 6911054268 REGON 000017756

Realizujemy dedykowane systemy przygotowane do unikatowych potrzeb Twojej firmy.
Podejmujemy się realizacji głownie trudnych, innowacyjnych projektów.
Tworzymy zaawansowane systemy webowe, aplikacje mobilne w każdym środowisku dostosowane do potrzeb zamawiającego.

Proces zamówienia:

Etap (Techniczny szkic, ekrany)
Prace nad projektem zaczynamy od narysowania makiet wszystkich ekranów aplikacji. Zaakceptowane przez zleceniodawcę makiety ekranów trafiają do grafika oraz programistów. W tym czasie z makietami lub bezpośrednio po ich stworzeniu tworzony jest projekt techniczny systemu (schemat bazy danych, specyfikacja API, diagramy, …).

2. Etap (Graficzny podgląd)

Drugim etapem jest stworzenie docelowego projektu graficznego aplikacji na bazie przygotowanych wcześniej makiet oraz wytycznych i materiałów otrzymanych od zleceniodawcy (logotyp, kolorystyka, itp). Po czym projekt graficzny jest przesyłany zleceniodawcy do akceptacji.

3. Etap (Implementacja)

Prace programistyczne są realizowane w zaplanowanych etapach. Aplikacje są pisane natywnie tj. w języku programowania specyficznym dla danej platformy, dzięki czemu są zawsze responsywne, zgodne z wzorcami projektowymi i dostosowane do najnowszych wersji systemów operacyjnych.

4. Testy

Aplikacja przechodzi szczegółowe testy wewnętrzne według przygotowanych wcześniej scenariuszy testowych. Testy są wykonywane na wielu urządzeniach mobilnych różniących się parametrami technicznymi lub na urządzeniu dedykowanym, określonym w specyfikacji zamówienia. Następnie wersja testowa jest udostępniana zleceniodawcy do testów i w końcowym rezultacie do akceptacji. Wszystkie poprawki są na bieżąco wprowadzane w aplikacji aż do momentu uzyskania wersji, która zostanie zaakceptowana przez zleceniodawcę.

Posiadamy oddzielny pion produkcyjny zajmujący się tylko projektami komercyjnymi tj: strony WWW, sklepy ECommerce itp...
Szczegóły na www.dd1studio.pl
Telefon kontaktowy: +48 730 723 786
Zapraszamy do współpracy

Słowa kluczowe: Programowanie php, programiści php, programista php, programowanie na zamówienie php, pisanie programów php
Realizacje
Video i animacje (1)
WWW (4)
Pracownicy
 • Adam K.
  Adam K.

  Web Developer Ekspert w dziedzinie programowania PHP, Java Script

 • Ryszard H.
  Ryszard H.

  Programista PHP

 • Paweł R.
  Paweł R.

  Programista PHP

 • Grzegorz R.
  Grzegorz R.

  Web Developer PHP

 • Jacek S.
  Jacek S.

  Grafik photoshop, ilustrator

 • Jacek D.
  Jacek D.

  Programista FrontEnd

 • Marek W.
  Marek W.

  Programista FrontEnd

 • Dominik D.
  Dominik D.

  Ekspert w dziedzinie realizacji projektów 3D

 • Marcin B.
  Marcin B.

  Ekspert 3D/2D

Sprzęt i wyposażenie
 • Samochód firmowy DD1Studio dd1studio
  Samochód firmowy DD1Studio dd1studio

  Samochód firmowy

 • Samochód firmowy DD1Studio dd1studio
  Samochód firmowy DD1Studio dd1studio

  Samochod firmowy

 • Samochód firmowy DD1Studio dd1studio
  Samochód firmowy DD1Studio dd1studio

  Samochód firmowy

Aktualności
 • 12 rocznica istnienia firmy DD1Studio (październik 2020)

  W tym miesiącu mamy 12 rocznicę działania firmy DD1Studio w sieci.

Warunki współpracy
 • UMOWA
  WYKONANIA APLIKACJI WEBOWEJ/MOBILNEJ
  NR 0x/0x/2020
  Zawarta dnia. .2020 w Poznaniu pomiędzy:
  , dalej Zamawiającym,
  a
  DD1Studio Zaawansowane Programowanie
  Numer NIP 6911054268
  Numer REGON 390934565
  reprezentowanym przez Dariusz Drzewieckiego
  zwanym dalej Wykonawcą.

  §1 PRZEDMIOT UMOWY
  1. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca wobec Zamawiającego zobowiązuje się do:
  a) wykonania strony aplikacji dla Zamawiającego.
  b) umieszczenia Strony na serwerze należącym do Wykonawcy co stanowi warunek gwarancji serwisu.
  2.Strona i opcjonalnie logo zostanie wykonana na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę graficznego projektu. Projekt ten zawiera w szczególności zawartość graficzną strony głównej.
  3.Przedmiot niniejszej umowy nie obejmuje usługi pozycjonowania serwisu internetowego, o którym mowa w §1.
  §2 TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA UMOWY
  1. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt graficzny strony internetowej w terminie 5 dni roboczych od dnia pojawienia się bezzwrotnej zaliczki na koncie DD1Studio.
  2. Jeśli w trakcie wykonywania projektu strony internetowej pojawią się nieoczekiwane trudności z realizacją projektu w wyżej ustalonym terminie Wykonawca po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu o czas niezbędny do usunięcia trudności.
  3. Zamawiający ma 24 godziny na akceptację projektu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi żadnych uwag przyjmuje się, że projekt zaakceptował.
  4. Wykonawca wykona stronę internetową w terminie (XX dni) ustalonym pomiędzy stronami od daty zaakceptowania projektu, o którym mowa w ust.1.
  5.Zamawiający ma 3 dni na odbiór strony internetowej. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi uwag dotyczących jej wykonania i funkcjonowania w powyższym terminie, przyjmuje się, że stronę internetową zaakceptował i odebrał.
  § 3 WYNAGRODZENIE
  1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości XXX PLN netto (słownie złotych)
  2. Z chwilą zawarcia umowy Zamawiający zobowiązuje się do wpłacenia 25% - 50% wynagrodzenia tytułem bezzwrotnej zaliczki, co stanowi równowartość XXXX zł, a następnie w terminie do 2 dni po jego wykonaniu i zatwierdzeniu do wpłacenia pozostałej części wynagrodzenia XXXX zł + Vat od całej sumy. Powyższe kwoty zostaną przelane na konto bankowe Wykonawcy : Szczegóły rachunku bankowego DD1Studio
  3. Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe w trakcie tworzenia serwisu.
  §4 PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH DO STRONY WWW/ APLIKACJI MOBILNEJ
  1. Przedmiot niniejszej umowy jest chroniony prawem autorskim.
  2. Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do strony internetowej wykonanej przez Wykonawcę.
  3. Autorskie prawa osobiste związane z wykonanym serwisem pozostają przy Wykonawcy.
  4. Wykonawca zamieści w serwisie znak autorski prowadzący do strony internetowej Wykonawcy, będący linkiem tekstowym lub graficznym

Zakres działania
Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()