Z nami śpisz spokojnie!!! - Biuro Rachunkowe FIR

Bydgoszcz

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Biuro Rachunkowe FIR
Biuro Rachunkowe FIR
Telefon:
515XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

W ramach bieżącej obsługi księgowej firm świadczymy następujące usługi:
   Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych,
   Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów,
   Prowadzenie Ewidencji Przychodów – Ryczałt,
   Prowadzenie Ewidencji – dla celów podatku VAT
   Prowadzenie Ewidencji Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych oraz Wyposażenia,
   Rozliczanie transakcji zagranicznych: WDT, WNT, Import, Eksport, różnice kursowe od rozrachunków oraz różnice kursowe od własnych środków,
   Sporządzanie raportów kasowych,
   Sporządzanie i przekaz elektroniczny do urzędów skarbowych i ZUS wszelkich deklaracji i dokumentów zgłoszeniowych,
   Sporządzanie list płac – naliczanie wynagrodzeń, zbiorczo lub każdy zatrudniony na oddzielnej liście płac,
   Prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek osobowych (ewidencje urlopowe, ewidencje nieobecności, monitorowanie ważności badań lekarskich, szkoleń bhp, zaświadczenia o dochodach itp. ),
   Sporządzanie i przekaz elektroniczny: PIT-11, PIT-40, PIT-4R, PIT-8AR,
   Sporządzanie wniosków do PFRON,
   Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
   Opracowanie dokumentacji księgowej (polityka rachunkowości, zakładowy plan kont),
   Udzielanie pomocy dla rozpoczynających działalność gospodarczą.

Słowa kluczowe: Księgowość, kadry i płace, biura rachunkowe, usługi księgowe, biuro księgowe, usługi rachunkowe, usługi kadrowo płacowe
Zakres działania
  • Księgowość, kadry  z Bydgoszczy

    Biuro księgowe, usługi księgowe, biura rachunkowe, księgowość, usługi kadrowo płacowe, usługi rachunkowe, kadry i płace

Kupuj materiały budowlano-dekoracyjne nawet 10% taniej
Dołącz do Programu DOM Leroy Merlin

Masz już kartę DOM? Dopisz ją do swojego konta na oferii!

Aktualne zlecenia z naszym udziałem ()