Www.quart.net.pl - Arkadiusz Dagga

(1)

Rumia

 • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Arkadiusz Dagga
Arkadiusz Dagga
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość
Podgląd

Firma zajmująca się kompletną obsługą marketingową firm

Słowa kluczowe: Ulotki, wizytówki, firmówki, kalendarze, strona ww, banery, grafika
Realizacje
WWW (4)
Warunki współpracy
 • §1
  Postanowienia Ogólne
  1. Regulamin określa sposób korzystania z usług oferowanych przez firmę Quart S.C. - Agencja Kreatywna Marketing & Reklama, zakres odpowiedzialności oraz wszelkie inne
  informacje porządkowe.
  §2
  Zawarcie umowy
  1. Zawarcie umowy pomiędzy zleceniodawcą a firmą Quart S.C. następuję w momencie otrzymania przez zleceniodawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Quart S.C.
  2. Wszystkie ustalenia pomiędzy zleceniobiorcą a z zleceniodawcą odnośnie wykonania projektu winny być zawarte na piśmie.
  §3
  Ceny i zmiana cen
  1. W ofertach i na stronach firmy Quart S.C. Podane ceny nie zawierają podatku VAT 22%
  2. Ceny dostawy od miejsca siedziby firmy w Rumi (chyba że odrębne postanowienia stanowią inaczej)
  3. Zleceniodawca może wycofać się ze złożonego zamówienia nie ponosząc kosztów na 2 dni robocze przed datą wykonania projektu graficznego ustaloną z firmą Quart S.C.
  4. W przypadku rezygnacji z zamówienia przez zleceniodawcę po wykonaniu projektu graficznego, zleceniodawca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz firmy Quart S.C. 30% od
  kwoty zamówienia co traktowane będzie jako pokrycie kosztów wykonania projektu oraz kosztów obsługi klienta.
  5. Po akceptacji projektu przez zleceniodawcę wycofanie się z zamówienia traktowane będzie jako zlecenie zrealizowane, zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia całości kosztów
  zrealizowanego zamówienia.
  6. Wszelkie dodatkowe zmiany zlecenia zgłaszane po przyjęciu zlecenia przez zleceniobiorce będą doliczone do rachunku. Za zmianę zlecenia uznaje się także każdą zmianę informacji
  zawartych w zleceniu, jak np. odbiorca rachunku, adres przesyłki, rodzaj przesyłki, rodzaj płatności i tym podobne.
  7. Zmiany danych dostarczonych pocztą lub przesłanych online oraz dalsze opracowanie projektu zlecone przez zleceniodawce będą naliczane osobno.
  8. Wycofanie zlecenia należy składać wyłącznie na piśmie. Wycofanie zlecenia jest możliwe tylko wtedy jeżeli projekt nie został jeszcze wysłany do druku.
  9. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania 3 poprawek do projektu bezpłatnie, kolejne natomiast będą doliczane do rachunku w kwocie 50 zł od godziny pracy grafika. Kwoty te
  jednakże będą konsultowane ze zleceniodawcą
  §4
  Wykonanie zlecenia/ Zezwolenie na wykonanie
  1. Zleceniobiorca realizuje wszystkie zlecenia na podstawie dostarczonych przez zleceniodawce pocztą zwykłą lub elektroniczną danych/projektu, chyba ze miały miejsce inne ustalenia
  między zleceniobiorcą i zleceniodawcą. Dane/projekt winien być dostarczony wyłącznie w formatach wyznaczonych przez zleceniobiorce. W przypadku dostarczenia danych/projektu w
  formacie innym niż wyznaczone przez zleceniobiorcę, ten nie może zagwarantować zleceniodawcy bezbłędnego wykonania zlecenia, chyba że zleceniobiorca wyraził pisemnie
  zezwolenie na format danych inny niż przez niego wyznaczone.
  Zleceniodawca odpowiada w pełni za kompletność i poprawności przesłanych danych/projektu, również w przypadku błędów w przekazie danych lub nośnika danych, jeżeli te nie
  wynikaj

Zakres działania
Aktualne zlecenia z moim udziałem ()

Otrzymane oceny i komentarze (1)

(4,60) | Otrzymane oceny: 1
2010.02.18
Ocena:
jakość pracy:
terminowość:
komunikacja i kontakt:
dotrzymanie warunków:
Dodatkowe oceny:
dokładność wydruku:
estetyka wykonania:
zachowanie oryginalnych kolorów:
zgodność wydruku z projektem:

Komentarz:

Jakość wykonania oraz cena usługi jest bardzo dobra. Zabrakło trochę komunikacji w sprawie przekroczenia terminu wykonania o kilka dni. Świat się nie zawalił, ale jednak nie jest to usługa wykonana w 100% zgodnie z umową.