Aleks Falenty

Warszawa

  • right quoteWyślij wiadomość: Nie można napisać samemu do siebie.
Aleks Falenty
Aleks Falenty
Telefon:
225XXXX
« Pokaż
Wspomnij, że ogłoszenie znalazłeś na Oferia.pl
wyślij wiadomość

Firma remontowo-budowlana wykonuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym. Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.


Wymagania wstępne

Prowadzenie firmy budowlanej nie jest działalnością regulowaną i nie wiąże się z koniecznością uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń. Właścicielem firmy budowlanej może być zarówno osoba bez wykształcenia kierunkowego jak i osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie, czy nawet uprawnienia budowlane. Zatem każdy może otworzyć zakład remontowo-budowlany. Jednak niektóre czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych, prac remontowych, a zwłaszcza wykonywanie projektów budowlanych, wymagają posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Oczywiście prowadząc firmę remontowo-budowlaną można zatrudnić osoby, które posiadają stosowne uprawnienia, ewentualnie zlecić im prace. Ponadto można także (jeżeli posiada się właściwe wykształcenie) ubiegać się o uzyskanie odpowiednich uprawnień budowlanych, które umożliwią osobiście wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.


Podstawowe nr PKD dotyczące działalności gospodarczej

Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych:

   Tynkowanie 43.31.Z

Podklasa ta obejmuje wykonywanie w budynkach i budowlach tynków lub sztukaterii wewnętrznych i zewnętrznych, włączając zakładanie siatek i listew podtynkowych.

   Zakładanie stolarki budowlanej 43.32.Z

Podklasa ta obejmuje:

− instalowanie drzwi (z wyłączeniem drzwi automatycznych i obrotowych), okien, futryn okiennych i drzwiowych, z drewna i innych materiałów,

− wyposażanie pomieszczeń w meble wbudowane: meble kuchenne, kredensy, szafy wnękowe, meble sklepowe i inne elementy wbudowywane,

− wykańczanie wnętrz w zakresie sufitów, ruchomych ścianek działowych itp.
Podklasa ta nie obejmuje:

− instalowania drzwi automatycznych i obrotowych, sklasyfikowanego 43.29.Z.

   Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian 43.33.Z

Podklasa ta obejmuje:

− układanie ceramicznych, betonowych lub kamiennych płytek podłogowych i ściennych, ceramicznej obudowy pieców,

− układanie parkietów oraz innych drewnianych pokryć podłogowych i ściennych,

− układanie pokryć dywanowych, linoleum, wykładzin gumowych i z tworzyw sztucznych,

− wykładanie ścian i podłóg lastryko, marmurem, granitem lub łupkiem,

− tapetowanie ścian.

Słowa kluczowe: Usługi budowlane, usługi remontowe, remonty, remonty i wykończenia, wyposażenie wnętrz
Zakres działania
Aktualne zlecenia z moim udziałem ()