garncarstwo , wyroby z gliny - figurki dzwonki-użytkowe i dekoracyjne

(223053)

Piotrków Drugi

To ogłoszenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii rękodzieło artystyczne

Zobacz podobne ogłoszenia

Podgląd

     Nazywam się Małgorzata Ba ranowicz  prowadzę pracownię   ceramiki artystycznej  . Większość wyrobów są to 
naczynia użytkowe jak :  kubki  , pojemniki , flakony , dzban ki , karafki , misy , butelki  . 
Wykonuję  również  przedmioty  o charakterze dekoracyjnym  :  ozdoby okolicznościowe , świąt eczne , biżuterię .
Wszystkie prace wykonywane są  ręcznie z różnych 
rodzajów gliny , pokrywane  sz kliwem  bez zawartości 
ołowiu i innych szkodliwych su bstancji .
Następnie wypalane  są w piecu   ceramicznym  w 
temperaturze  powyżej 1000 sto pni , dzięki czemu  
nabierają wysokiej wytrzymałoś ci i odporności .
Realizuję   nietypowe  i  indy widualne  zamówienia .

 

Zapraszam