1 zlecenie
Lista zleceń

Zadanie z Ekonomii/ Polityki gospodarczej

Funkcja reakcji, reguła Taylora – zadanie do wykonania Przyjmijmy regułę Taylora o postaci: i = r* + Π + α(Π – Π*) + (1- α)∆y
mniej niż 1 dzień
od 11 stycznia 2017