25 zleceń o wartości 6
Lista zleceń

Montaż, renowacja drzwi

Zamawiający: Wspólnota Mieszkaniowa dlaczego ukryte? w Katowicach zaprasza do złożenia oferty na: MONTAŻ NOWYCH DRZWI DO POMIESZCZENIA ŚMIETNIKOWEGO ORAZ RENOWACJA DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KLATKI SCHODOWEJ. Adres nieruchomości której dotyczy zamówienie: ul. dlaczego ukryte? , Katowice. Wymagany termin…
do końca 56 dni
od 22 kwietnia 2017

Zabezpieczenie skrzynek elektrycznych przed kradzieżą prądu

Wspólnota Mieszkaniowa zleci wykonanie zabezpieczeń standardowych skrzynek elektrycznych licznikowych przed dostępem osób niepowołanych. Zabezpieczenia mogą stanowić…
do końca 4 dni
od 20 kwietnia 2017

Położenie gresu w wiarołapie

Witam, Wspólnota Mieszkaniowa w Ząbkach poszukuje wykonawcy do zdjęcia odparzonego i położenia nowego gresu technicznego w dwóch wiatrołapach…
do końca 3 dni
od 19 kwietnia 2017

Zabezpieczenie płytek na balkonach

Witam, Wspólnota Mieszkaniowa w Ząbkach poszukuje wykonawcy do zdjęcia luźnych (odspojonych) płytek z balkonów oraz wyrównanie czół płyt balkonowych. Budynek…
do końca 3 dni
od 19 kwietnia 2017

Remont BALKONÓW

Wspólnota Mieszkaniowa zleci remont balkonów. Zakres remontu: Odtworzenie na gotowo balkonów zgodnie z obowiązującą technologią izolacyjną. Skucie satarych źle…
do końca 53 dni
od 19 kwietnia 2017

Poszukiwany zarządca nieruchomości w Barlinku

Wspólnota Mieszkaniowa w Barlinku przy ul. dlaczego ukryte? (1 blok, 50 mieszkań), poszukuje zarządcy nieruchomości, który przejmie obowiązki po poprzedniej firmie. Ofertę proszę przesyłać na dlaczego ukryte?
do końca 48 dni
od 14 kwietnia 2017

Remont stropu przejazdu bramowego wraz izolacją fundamentów w budynku

Wspólnota Mieszkaniowa dlaczego ukryte? w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie naprawy stropu przejazdu bramowego wraz z izolacją fundamentów, zgodnie z dokumentacją techniczną. Przedmiar oraz zakres robót można otrzymać od administratora budynku dlaczego ukryte?
do końca 17 dni
od 13 kwietnia 2017

Remont klatek schodowych w budynku wspólnoty

Wspólnota Mieszkaniowa dlaczego ukryte? w Warszawie ogłasza konkurs ofert na wykonanie remontu klatek schodowych. Przedmiar oraz zakres robót można otrzymać od administratora budynku dlaczego ukryte?
do końca 17 dni
od 13 kwietnia 2017

Naprawa gzymsu (poddachowego), czyszczenie rynien, inne drobne naprawy

Wspólnota Mieszkaniowa zleci naprawę części gzymsu poddachowego - odpadł tynk, ubytki w cegle - dach na wysokości ok 12 m, dodatkowo czyszczenie rynien i ew. inne…
do końca 7 dni
od 11 kwietnia 2017

Wspólnota mieszkaniowa zleci odnowienie 2 klatek schodowych firmie!

Zlecimy firmie remont 2 klatek schodowych w jednopiętrowym budynku mieszkalnym w Będzinie.
do końca 46 dni
od 11 kwietnia 2017

Wspólnota mieszkaniowa zleci remont 32 balkonów

Wspólnota mieszkaniowa zleci remont 32 balkonów polegający na: 1. skuciu płytek oraz cokołów na części balkonów, 2. wykonaniu nowej hydroizolacji poziomej, 3…
do końca 5 dni
od 10 kwietnia 2017

Daszek nad wejście narożny

Wspolnota Mieszkaniowa zleci: wykonanie daszku nad wejściem do budynku wielolokalowego w Jabłonnie. Proszę o wycenę takiego daszku. Wymiary daszku to - boki 196cm…
do końca 42 dni
od 8 kwietnia 2017

Montaż czujników ruchu do lamp na klatce schodowej

Wspolnota mieszkaniowa zleci instalację z materiałów powierzonych czujników ruchu do lamp, na klatce schodowej. Instalacja 30 czujników ruchu. Ewentualnie instalacja…
do końca 41 dni
od 6 kwietnia 2017

Udrożenie trzech przewodów kominowych

Wspolnota mieszkaniowa zleci udrożnienie trzech przewodów kominowych. Budynek czterokondygnacyjny. Wspólnota zlokalizowana jest w okolicy Obi/Kaufland w Jabłonnie.
do końca 41 dni
od 6 kwietnia 2017

Wykonanie /naprawa okapników.

Wspolnota mieszkaniowa zleci wykonanie praz naprawę okapników, instalację rynny. Okapniki umieszczone sa na parterze oraz trzecim piętrze (raczej z koniecznością…
do końca 41 dni
od 6 kwietnia 2017

Naprprawa schodów/zjazdu do garażu z kostki bauma.

Wspolnota mieszkaniowa zleci naprawę schodów (dwa wejścia, obsuwa się kostka), oraz podjazdów do garaży (cztery wjazdy, kostka do wyrównania, obniżenia). Wspólnota…
do końca 41 dni
od 6 kwietnia 2017

Parking i chodnik

Zlecę przebudowę parkingu i chodnika przed blokiem. Wspólnota Mieszkaniowa - zleci wykonanie parkingu przed blokiem na około 13/15 nowych miejsc parkingowych oraz…
do końca 11 dni
od 6 kwietnia 2017

Instalacja (wideo)domofonowa Wspólnota Mieszkaniowa 50 lokali 2 klatki

Wspólnota mieszkaniowa zleci wymianę starej instalacji domofonowej Wekta na nowa cyfrową opartą na Proelu. Kilka budynków wchodzących w skład osiedle już…
do końca 38 dni
od 4 kwietnia 2017

Remont podwórza

Zlecę wykonanie remontu podwórza Wspólnota Mieszkaniowa Poznan ul. Górna Wilda wg naszego projektu : wymiana rur kanalizacyjnych , dreny , połozenie kostki ok 105…
do końca 35 dni
od 1 kwietnia 2017

Montaż anteny zbiorczej Wspólnota Mieszkaniowa w Chechle

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. dlaczego ukryte? w Chechle zaprasza do składania ofert na: Montaż anteny zbiorczej Termin realizacji robót : od II połowy kwietnia 2017 Termin składania ofert : 27.03.2017 Wykonawcy chętni do złożenia ofert na poszczególne remonty(zał wykaz robót) w konkursie ofert powinni pobrać i wypełnić poniżej umieszczone załączniki oraz wraz z ofertą przedłożyć je wypełnione w biurze Zarządcy „ dlaczego ukryte?
do końca 24 dni
od 21 marca 2017