Usługi kadrowo-płacowe

1 ogłoszenie
Lista usług
Księgowość, kadry płace - DAGSTÓJ SP ZOO RANIŻÓW

Księgowość, kadry płace

Biuro rachunkowe Dagstój pow­stało w 2012 roku z myślą o kom­plek­sowej obsłudze firm i osób fizy­cznych prowadzą­cych dzi­ałal­ność gospo­dar­czą na tere­nie województwa podkarpackiego. Firma znajduje się w Raniżowie przy ulicy Zagrody 9. Świad­czy usługi z zakresu sze­roko rozu­mi­anej…