NAPISANIE POZWU, PISMA PROCESOWE, ZAŻALENIA, APELACJE, SKARGI, WNIOSKI

(49487)

Częstochowa

To ogłoszenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii pisma, umowy, podania

Zobacz podobne ogłoszenia

Podgląd

INTERNETOWE BIURO PISANIA PODAŃ


Przedmiotem aukcji jest sporządzenie przez biuro jednego z niżej wymienionych pism. Ceny dobierane są indywidualnie do klienta i zlecenia jakie chce przekazać, bowiem każda sprawa wymaga innego nakładu pracy w zależności od specyfikacji. Cena w nagłówku jest średnią kwotą jaką należy uiścić za napisanie pozwu lub innego pisma. Część wymienionych niżej pism jest nieco tańsza lub  droższa, napisz do nas!!!! odpowiemy na wszystkie nurtujące Cię pytania.

Zapraszamy na naszą stronę internetową

www.duralex.com.pl

e-mail: duralex@onet.pl


Czym się zajmujemy?


Internetowe Biuro Pisania Podań zostało stworzone dla tych z Państwa, którzy potrzebują pomocy w sporządzaniu pism, pism procesowych, wezwań, wniosków, pozwów, apelacji, skarg do sądów, urzędów, firm i innych instytucji, a wszczególności:


§1 Prawo Cywilne

 
Wezwania: o zapłatę, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, o wykonanie innych roszczeń;
Pozwy: o zapłatę, o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia, pozwy o wydanie rzeczy, pozwy o zaprzestanie naruszeń, o ochronę naruszonego posiadania rzeczy, o eksmisję, o ochronę wierzyciela w związku z niewypłacalnością dłużnika, o odszkodowanie i rentę;
Wnioski: wnioski o stwierdzenie zasiedzenia rzeczy nieruchomych i ruchomych, wnioski dowodowe, wnioski o sporządzenie uzasadnienia wyroku, wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, o ustanowienie służebności drogi koniecznej, wnioski egzekucyjne (do komorników), o zwolnienie od kosztów sądowych, wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości;
 Środki Odwoławcze: sprzeciw, zarzut, skarga na czynność komornika, skarga na przewlekłość postępowania


§2 Prawo Rodzinne

 
Pozwy:
o separację, o rozwód, o alimenty, o alimenty z wnioskiem o zabezpiecznie, o uchylenie alimentów, o obniżenie alimentów, o podwyższenie alimentów, o ustalenie ojcostwa, o zaprzeczenie ojcostwa, o unieważnienie małżeństwa, o unieważnienie uznania dziecka, o rozwiązanie przysposobienia;
Wnioski:  o zniesienie współwłasności pomiędzy małżonkami, o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem, o ograniczenie władzy rodzicielskiej, o przysposobienie;

 
§3 Prawo Spadkowe

Pozwy:
o uznanie spadkobiercy za niegodnego;
Wnioski: o stwierdzenie nabycia spadku, o zabezpieczenie masy spadkowej, o dział spadku, o ubezwłasnowolnienie,o ustanowienie kuratora spadku;


§4 Prawo Karne


Zawiadomienia:
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, o popełnieniu przestępstwa;

Wnioski: o ściganie, o ustanowienie obrońcy z urzędu, o zatarcie skazania, o odroczenie wykonania kary, o warunkowe zwolnienie,  odroczenie wykonania kary,o wyznaczenie obrońcy z urzędu, o rozłożenie na raty grzywny/kosztów sądowych, o uznanie orzeczenia sądu zagranicznego, skarga na przewlekłość postępowania;
 

Środki Odwoławcze: apelacja od wyroku, zażalenie na umożenie postępowania przygotowawczego, zażalenie na odmowę wszczęcia postępowania przygotowawczego;
 

Prywatny akt oskarżenia

 


§5 Prawo Administracyjne

 
Środki Odwoławcze:
skargi oraz zażalenia na postanowienia i decyzje organów administracji;          
 

Wnioski: o zmianę nazwiska lub imienia, wniosek o zameldowanie;

 

§6 Prawo Podatkowe

 
Wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań spadkodawcy, Wniosek o zwrot niektórych wydatków poniesionych od dnia 1.05.2004 r VZM-1
Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R
Informacja dotycząca transakcji wewnątrzwspólnotowych VAT-R/UE

Deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7
Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu,straty w roku podatkowym PIT-37
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu, straty w roku podatkwym PIT-36
Wniosek o przywrócenie terminu

 

§7 Prawo Pracy

Pozwy: o wydanie świadectwa pracy, o wypłatę wynagrodzenia;
 


§8 Prawo Ubezpieczeń Społecznych

Wnioski: o rentę socjalną, o emeryturę-rentę z tytułu niezdolności do pracy Rp-1,
ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolnoci do pracy Rp-1a, o wypłatę zasiłku pogrzebowego Z-12;

 

 

 

 

* Korzystając z naszych usług, mają państwo pewność, iż pismo lub umowa zostaną sporządzone zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Tworzenie pism samemu bez odpowiedniej wiedzy prawniczej, lub spisywanie ich ze wzorów zamieszczonych w internecie, może Państwu bardziej zaszkodzić niż pomóc, dlatego pamiętając o słynnej łacińskiej paremii "Dura lex, sed lex" - "Twarde prawo, ale prawo" zachęcamy Państwa do zlecania usług specjalistom z naszego biura.