Kreacja Wizerunku Biznesowego

(20695)

Rybnik

To ogłoszenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii zakłady doskonalenia zawodowego i firmy szkoleniowe

Zobacz podobne ogłoszenia

Podgląd

 

Program szkolenia "Kreacja Wizerunku Biznesowego"

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy szkolenia rozwijają nawyki codziennej pracy nad swoim wizerunkiem - traktują go jako element identyfikacji wizualnej firmy

 • Uczestnicy wdrażają zasady planowania i panowania nad wizerunkiem
 • Uczestnik przechodzi aktywny trening metod i zasad pracy nad wizerunkiem – efekt: w ciągu pierwszych dni po szkoleniu wyraźna poprawa wizerunku ludzi pracujących w firmie, większe zrozumienie celowości dress codu, podniesienie atrakcyjności własnej i firmy

 Program szkolenia:

Psychologiczny wymiar budowania wizerunku - omówienie zasad dobrego pierwszego wrażenia i konsekwentnego rozbudowania go na dalsze relacje

 • "Jak nas widzą, tak nas piszą" - omówienie konsekwencji zaniedbywania wizerunku
 • Omówienie zasad ubioru korporacyjnego (dress code - strój nieformalny, strój formalny, buissnes casual, strój wieczorowy, strój koktailowy)
 • Wartościowanie wyglądu fizycznego ze względu na płeć i relacje interpersonalne
 • Mowa ciała i komunikacja pozawerbalna
 • Budowanie pewności siebie za pomocą wizerunku
 • Zasady Skutecznej Komunikacji.
  • milczenie, aktywne słuchanie, zadawanie pytań, parafraza, pauza jako narzędzia budowania wizerunku profesjonalisty ale również ułatwiające domykanie negocjacji i sprzedaży.
  • trening Zasad Skutecznej Komunikacji (krótkie i proste ćwiczenia mające na celu rozpoczęcie procesu kształcenia u uczestnika nowych i skutecznych nawyków komunikacji interpersonalnej)

Szkolenie składa się z elementów wykładowych, ćwiczeń w parach i grania ról

Uczestnicy szkolenia:

pracownicy działów handlowych i działu kadr, managerowie, członkowie zarządów firm, politycy