Usługi przeciwpożarowe, zabezpieczenia ppoż,

(172161)

Warszawa

Zobacz podobne usługi

Instalacje budowlane i naprawy (166 usług)

Zobacz aktualne usługi

Podgląd

W firmie Avert s.c. zajmujemy się projektowaniem, montażem oraz konserwacją instalacji teletechnicznych wewnętrznych, w zakresie branży przeciwpożarowej, dla wszystkich typów obiektów budowlanych.

W zakres naszej działalności wchodzą niżej wymienione instalacje i usługi:

ü      System sygnalizacji pożaru (SSP)

ü      Instalacja ochrony przed zadymieniem

ü      Kontrola dostępu

ü      Instalacja wykrywania tlenku węgla (CO)

ü      Instalacja wykrywania propanu-butanu (LPG)

ü      System telewizji dozorowej i przemysłowej

ü      Instalacja oświetlenia awaryjnego

a także:

ü      Opracowanie dokumentacji – instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, planów ewakuacji, planów rozmieszczenia sprzętu przeciwpożarowego

ü      Szkolenie BHP dla personelu pracowniczego

ü      Konserwacja podręcznego sprzętu ppoż.

Zapewniamy kompleksową realizację zleceń. Gwarantujemy krótkie terminy oraz wysoką jakość wykonywanych usług.