Wylewki wylewka jastrych samopoziomujące maszynowe anhydrytowe slid

(1062576)

Suszec

To ogłoszenie jest nieaktualne.

Zobacz podobne ogłoszenia w kategorii specjalistyczne usługi budowlane

Zobacz podobne ogłoszenia

 

Wylewki anhydrytowe AGILIA SOLS A firmy LAFARGE, cementowy jastrych samopoziomujący SLID firmy CEMEX oraz wylewki styrobetonowe.
Wylewki anhydrytowe AGILIA SOLS A firmy LAFARGE.
Agilia Sols A charakteryzuje się: 
 • Doskonałym współczynnikiem przewodzenia ciepła λ – 2,0 [W/m*K], co powoduje, że jest to idealny produkt do zastosowania z ogrzewaniem podłogowym
 • Doskonałymi parametrami wytrzymałościowymi na zaginanie – od 4MPa do 7MPa – dzięki czemu nie wymaga zbrojenia
 • Wysokimi parametrami wytrzymałościowymi na ściskanie – od 20MPa do 40MPa
 • Wysokim stopniem płynności i niską porowatością, co w efekcie pozwala uzyskać bardzo gładką powierzchnię podkładu podłogowego. Skutkuje to szybszym przewodzeniem ciepła, a w rezultacie oszczędza się na kosztach energii i chroni środowisko naturalnego
 • Wysoką wytrzymałością podkładu podłogowego pozwalającą na zmniejszenie grubości wylewanej warstwy 35 mm (minimalna grubość wylewki)
 • Możliwością chodzenia po ok. 2 dniach
 • Szybką możliwością kontynuacji robót budowlanych już nawet po 2-4 dniach
 • Niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej – ok. 0,012 [mm/m*K]
 • Niepalnością – klasa materiału budowlanego A1
 • Możliwością włączenia ogrzewania podłogowego po ok. 7 dniach
 • Gęstością objętościową – 2200 ±100 kg/m3
 • Zalecana do ogrzewania podłogowego
 Korzyści wynikające z zastosowania Agilii SOLS A:
 • Zmniejszona grubość wylewki szybciej przewodzi ciepło do otoczenia, zwiększając temperaturę pomieszczenia.
 • Płynna i jednolita konsystencja mieszanki powoduje doskonałe otulenie przewodów instalacji, zwiększając wydajność ogrzewania.
 • Większa elastyczność i wytrzymałość produktu pozwalają na wylanie o 50% cieńszej warstwy nad przewodami grzewczymi - całkowicie eliminując problem spękań wylewki.
 • Produkt może być zastosowany w miejscach, w których występują problemy z zachowaniem wysokości i nierównymi poziomami.
 • Właściwości samopoziomujące produktu pozwalają na równe wykonanie podkładu podłogowego, zapewniając całości estetyczny efekt końcowy.
 • Trzykrotnie zwiększona elastyczność produktu umożliwia wykonanie powierzchni do 900 m2 bez nacięć dylatacyjnych, eliminując problem pękania płytek podłogowych.
 • Uruchomienie ogrzewania podłogowego możliwe już po 7 dniach. Możliwość wejścia na gotową wylewkę podłogową już po 2 dniach.
 •  Użycie produktu Agilia Sols A pozwala na skrócenie czasu działania pieca grzewczego, wpływając na zwiększenie jego wydajności, przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii.
 •  Energooszczędność - ochrona środowiska poprzez mniejsze zużycie energii.
 • Ciepło z instalacji grzewczej jest odczuwalne szybciej niż przy tradycyjnym jastrychu cementowym. Wynika to z wysokiego współczynnika przewodności cieplnej - 2,0 [W/mK]. Dodatkowo, użycie produktu pozwala zastosować grubszą warstwę styropianu, przy jednoczesnej redukcji grubości wylewki, co wpływa na poprawę termoizolacyjności podłogi.
 • Mieszanka, dzięki zwartej strukturze i płynnej konsystencji, szczelnie otula rurki, nie dopuszczając do tworzenia się pustek powietrznych. Tym samym, zwiększa się skuteczność ogrzewania pomieszczenia, a czas przenoszenia ciepła z instalacji do otoczenia ulega skróceniu.
 • W odróżnieniu od standardowego jastrychu cementowego, dla którego minimalna grubość warstwy nad przewodami grzewczymi powinna wynieść 50 mm, właściwości wytrzymałościowe produktu - C25 - umożliwiają wylanie nad przewodami instalacji grzewczej 30 mm warstwy, przy całkowitej grubości wylewki równej 46 mm.
 •  Produkt może być z powodzeniem stosowany w miejscach, w których istnieje potrzeba ograniczenia wysokości podkładu podłogowego, np. przy renowacji starych stropów.
 • Produkt, ze względu na wysokie parametry wytrzymałościowe, nie wymaga zbrojenia.
 • Możliwość wykonania dużych powierzchni bez nacięć dylatacyjnych - do 300m2 w przypadku powierzchni ogrzewanych oraz do 900 m2 przy powierzchniach bez ogrzewania podłogowego.
 • Przeciętny czas wylania podkładu podłogowego dla domku jednorodzinnego wynosi od 2 do 4 godzin.
 • Jużpo 2 dniachmożliwe jest rozpoczęcie prac wykończeniowych, takich jak: malowanie, szpachlowanie itp., apo 7 dniach- uruchomienie ogrzewania podłogowego.
 • Produkt jest zdrowy i ekologiczny, a dodatkowo wpływa na mniejsze zużycie energii i związane z tym oszczędności.
 • Dzięki temu, że Agilia nie wymaga wibrowania warunki pracy na budowie ulegają znacznej poprawie. Brak wibrowania umożliwia wbudowywanie mieszanki betonowej nawet w zamkniętych przestrzeniach. Produkty znakomicie nadają się do prac wykonawczych w pobliżu budynków mieszkalnych, miejsc, gdzie nie jest dopuszczalne duże natężenie hałasu, a także do prac w nocy.
 
Wylewki anhydrytowe Agila Sols A 
Robocizna – 9-10 zł/m2 , Materiał 520 zł/m3,Transport 13 zł za 1km ( Odległość liczona od wytwórni LAFARGE Suszec lub Bielsko Biała w jedną strone)
Wylewki cementowe samopoziomujące SLID
Robocizna – 9-10 zł/m2 , Materiał 520 zł/m3,Transport 10 zł za 1km ( Odległość liczona od wytwórni CEMEX w Mysłowicach, Bielsku, Tychach, Rydułtowach, Myślenicach, Krakowie,Zabrzu, Wrocławiu, Częstochowie w jedną strone)
 Wylewki styrobetonowe
  Robocizna – 9-10 zł/m2 , Materiał 380 zł/m3,Transport 10 zł za 1km ( Odległość liczona od wytwórni CEMEX w jedną strone)
  Zapraszamy do skorzystania z naszych usług oraz do dołączenia do grona zadowolonych klientów ( ok.800 wykonanych zleceń).
Przy zamówieniach powyżej 250 m2 oferujemy atrakcyjne upusty.
 Mariusz MIGUŁA
607 301 871 ( od 6.00 do 23.00) mail: anhydrytowe@wp.pl; marmig@op.pl;